Relation & Brand AB

Relation & Brand: Delårsrapport 2010 Jan-sept Relation & Brand AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:46 CEST

Aktietorgetnoterade marknadsföringsbolaget Relation & Brand AB presenterade idag tredje kvartalet 2010.

Perioden jan-sept 2010

* Rörelseresultatet (EBITDA) ackumulerat kvartal 3 uppgick till -0,2 MSEK (-1,8 MSEK), en förbättring med 1,6 MSEK jämfört med samma period 2009. Rörelsemarginalen (EBITDA) för perioden blev -1,4 procent jämfört med -11,6 procent ackumulerat kvartal 3 2009.

* Omsättningen ackumulerat kvartal 3 uppgick till 12,5 MSEK (15,2 MSEK), en minskning med 18 procent jämfört med jämfört med samma period 2009.

* Soliditeten vid utgången av kvartal 3 2010 uppgick till 83 procent jämfört med 69 procent vid samma tidpunkt 2009.

* Skuldsättningsgraden har minskat från 45 procent till 17 procent jämfört med utgången av kvartal 3 2009.

Tredje kvartalet

* Rörelseresultatet (EBITDA) för kvartal 3 uppgick till -1,0 MSEK (-0,5 MSEK), en försämring med 0,5 MSEK jämfört med kvartal 3 år 2009. Rörelsemarginalen (EBITDA) för andra kvartalet blev -32,4 procent jämfört med -12,6 procent för kvartal 3 2009.

* Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 3 MSEK (4,2 MSEK), en minskning med 28 procent jämfört med kvartal 3 2009.