Jesper Juul Family-Lab Sverige

Relationskompetens i pedagogernas värld. Från lydnadskultur till personligt ansvarstagande.

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 17:13 CEST

Föreläsning på Storgatan 3 Göteborg 7:e november 18:00-20:00 för pedagoger.

Lydnadskulturen är på väg bort, och samspel måste bygga på personligt ansvarstagande.

För dem som själva vuxit upp under en tid när barn i allmänhet var rädda för vuxna, väcker dagens frimodighet inte enbart glädje utan också frustration. Många pedagoger upplever vanmakt och osäkerhet, och man kan även se att unga lärare ger upp och söker sig till andra yrken med hänvisning till elevernas uppförande.

Helle Jensen och Jesper Juul har tillsammans skrivit boken

"Relationskompetens i pedagogernas värld."

Ur innehållet:

Relationskompetens i pedagogernas värld – från lydnad till ansvar

• Personlig professionell utveckling

• Hur kan du utveckla och använda dina personliga resurser och kompetenser i ditt jobb?

Hur kan man vara närvarande och uppmärksam i kontakt med andra människor?
- Och vad håller dig från att vara så? - Existentiella överlevnadsstrategier

• Det nya paradigmet i utvecklingspsykologi - Hur man kan förstå att barnet i enlighet med detta nya paradigm

• Betydelsen av lika värde och ömsesidighet


• Dialogen som ett väsentligt inslag i undervisningen


• Hur man gör man omgivningen där lärande och utveckling får de bästa möjligheterna?


Kvällsföreläsning 18:00-20:00
7:e november
Storgatan 3
Entre 250:-
anmälan till admin@family-lab.se

Om Family-LabVad är Family-Lab?

Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab International som är en internationell undervisnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

Family-Lab vänder sig först och främst till föräldrar som önskar skapa sig en fastare grund att stå på som föräldrar och partner och som vill utveckla sina egna värderingar och sätt att vara på i dialog med Jesper Juuls principer för samliv och barnuppfostran och i dialog med andra föräldrar. Jesper Juul säger: ”Jag tror inte på föräldrautbildning! Jag anser att det inte är möjligt at utbilda sig till pappa eller mamma på kurser. Denna "utbildning" kan bara äga rum i det dagliga samspelet mellan barn och vuxna partners och är en livslång process."


Dagens föräldrar står med en uppgift, som är historiskt enastående: De skall bokstavligt talat uppfinna både partnerskapet mellan man och kvinna och ledarskapet i förhållande till barn och ungdomar från början i förhållande till några helt nya värderingar och mål, som bl.a. handlar om likvärdighet och ett stark önskan om att inte kränka barns eller ungdomars integritet. 

Vi er vittnen till mycket mer än ett generationsskifte, där de unga vill något nytt. Äktenskapet är inte längre en social eller moralisk nödvändighet, men ett existentiellt och emotionellt val; vi ser nya familjeformer och samlivsformer: könsrollerna är under upplösning, och mitt i det hela skall vi förhålla oss till barn och ungdomar, som har fått en helt ny status både i familjen och i samhället. Jag hyser den allra största respekt för alla föräldrar, som har mod att erkänna sin osäkerhet och har kraft att kasta sig in i en utveckling, som annars kan ta både modet och orken ur de flesta.

Jag tror inte på koncept à la "How to manage your teenager in five easy lessons", men jag tror att vi kan erbjuda föräldrar en massa inspiration och vägledning med utgångspunkt i, vem de är, vad de vill med sina familjer och de aktuella konflikter som de just nu lever med.

Därför har jag valt betäckningen Family-Lab, som alltså inte är en skola, utan snarare ett laboratorium, där man kan finna, återfinna, uppfinna och experimentera med var sitt sätt att utveckla sin familj på.

Det gäller varje familj, att kärleksfullhet inte är tillräckligt för att sörja för familjemedlemmarnas trivsel och utveckling. Vi behöver lära oss att omsätta våra kärleksfulla känslor i handling, och det behöver vi först och främst lära oss av och tillsammans med varandra.

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.

Family-Labs kurser genomförs antingen för öppna kurser, som alla kan anmäla sig till, eller själv skapar tillsammans med en grupp vänner, i bostadsområdet, verksamheten eller i föreningen. Seminarieledarna är alla erfarna och duktiga professionella, som är under fortlöpande utbildning och handledning av Jesper Juul och Family-Labs fackliga ledare.