Norstedts

Relationsrevolutionen av Lars H. Gustafsson - ett nytt förhållningssätt att möta ett barn

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 09:20 CET

Barnläkaren och författaren Lars H. Gustafsson öppnar upp ett helt nytt förhållningssätt att möta ett barn. I Relationsrevolutionen står själva mötet mellan barn och vuxna i centrum. Hur ser vi egentligen på barn? Och hur ser barnen på oss? Hur möts vi och hur påverkar vi varandra? Hur mycket skydd och lotsning behöver ett barn och hur stort inflytande är rimligt?

Lars H. Gustafsson tar avstamp i konkreta situationer som ofta uppstår i mötet mellan barn och vuxna. Han går igenom de traditionella vägarna att förhålla sig till barn; den auktoritära, naturliga och demokratiska vägen. Utifrån kunskaper och erfarenheter öppnar han upp för ett nytt sätt att möta ett barn - den fjärde vägens barnsyn, ett förhållningssätt som väcker viktiga frågor om föräldraskapet och samtidigt ger konkreta verktyg som förbättrar relationen till både våra egna och andras barn.

Lars H. Gustafsson är barnläkare och författare och en av Sveriges ledande experter på barn, uppfostran och familjeliv. Genom hela sitt författarskap har han haft barnets rättigheter och bästa för ögonen. Han är expertråd på Unicef samt Barnombudsmannen och har haft flera internationella uppdrag främst för Rädda Barnen.

Relationsrevolutionen har recensionsdag den 27 januari.

För mer information eller beställning av recensionsexemplar,
kontakta: Åsa Steen, asa.steen@norstedts.se

Norstedts Förlagsgrupp ger ut böcker under namnen Norstedts och Rabén & Sjögren. Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag. Utgivningen omfattar svensk och utländsk skönlitteratur, sakprosa och illustrerade fackböcker samt ordböcker och kartor, och kännetecknas av kvalitet och bredd.  Rabén & Sjögren är ett av Sveriges ledande barn- och ungdomsboksförlag med utgivning av de främsta svenska och utländska författare och illustratörer. Norstedts Förlagsgrupp är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet.