Lifecap AB

Relationsterapeuter arbetar t.ex. med curlade ungdomar och deras föräldrar.

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2009 11:03 CEST

En form av vanligt förekommande, missriktad kärlek är den där föräldrar serverar sina barn och försöker ge dem allt på silverfat. Det har blivit ett nytt fenomen i en del medelklassfamiljer. Benämningen curling-föräldrar myntades för att beskriva hur älskande föräldrar sopar rent så att barnen ska få ett underbart liv. Vad händer med barn till curling-föräldrar? De riskerar att växa upp till ungdomar som har en känsla av att de inte behövs.

I en sund familj visar föräldrarna barnen vägen på ett sätt som präglas av kärlek, omsorg och en frisk fysisk beröring. Genom det lär sig barnen att sätta gränser fysiskt och psykiskt. En uppväxt i en sund familj ger barnen en realistisk uppfattning om och realistiska förväntningar på sig själva och i relationer med andra. Sunda föräldrar vill skydda sina barn. Tyvärr saknar de ibland kunskap om vad deras beteenden leder till vilket kan göra att inlärningen blir felaktig.

Vuxna, som kanske saknade engagerade föräldrar när de var små, har kanske beslutat sig för att de inte ska bli som sina föräldrar. Så istället för att låta sina barn klara sig själva, skämmer vårdnadshavarna bort dem med skjuts fram och tillbaka till olika aktiviteter, och ger dessutom full markservice hemma. Pendeln har slagit från den ena ytterligheten till den andra. Vad händer med de här barnen? När de växer upp till ungdomar söker ett fåtal av dem förmodligen uppmärksamhet genom att skolka från skolan och göra alltfler "hyss". Fler lider förmodligen av prestationsångest och kämpar med hela sin kraft för att få höga betyg och vara duktiga, för att föräldrarna ska känna sig stolta över dem. Många ungdomar lider av allvarlig stress.

Varför har det blivit så här? Det tycks vara så att läkarna skriver ut antidepressiv medicin till allt yngre patienter. Och vad värre är - ingen verkar ta sig tid att ta reda på vad som är orsaken till att ungdomarna blir deprimerade. Föräldrarna gör allt de kan för att deras skyddslingar ska må bra. Vad är det då som saknas? Ofta är svaret KASAM, en Känsla Av ett SAMmanhang . Aron Antonovski myntade uttrycket som innebär att vi behöver meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att må bra.

Vad händer med barn till curling-föräldrar? De växer upp till ungdomar som får en känsla av att de inte behövs. Föräldrarna sköter, i största välmening, allting åt dem. Känslan av att kunna hantera sitt liv minskar drastiskt om jag upplever att jag hela tiden är beroende av hjälp av någon annan. Alla friska människor behöver klara sig själva och de behöver behövas. Vi mår bra av att tas i bruk i något annat syfte än att bara finnas till för oss själva. Livet blir meningsfullt när vi ingår i en gemenskap där vi kan tillföra något. Ungdomar med curling-föräldrar behövs inte. Risken finns att känslan som uppstår i dem är att de bara ligger samhället till last, att ingen behöver dem. En annan överhängande risk är att de upplever att de förstör för sina föräldrar genom att öka föräldrarnas arbetsbörda.

När mina barn var små möblerade jag om i skåpen. När min yngsta var 2-3 år och det kom besök hem till oss var det ingen av gästerna som kunde hitta vårt vardagsporslin. Tallrikarna stod i ett underskåp närmast golvet. Det var min yngsta dotters uppgift att duka fram tallrikar och bestick. Utförde hon inte sin uppgift klagade hennes syskon och jag högljutt och frågade oss om vi skulle behöva äta direkt på borde.

Dottern surade ibland och vissa dagar ville hon inte. Men oftast var hon stolt över sina arbetsuppgifter i familjen och hon var mycket trygg i att hon bidrog till att vår familj fungerade. Både jag, hennes far, hennes läkare som hon haft sedan födseln (hon medicinerar för en medfödd åkomma) och skolpersonalen upplever att hon mår bra trots att hon som skilsmässobarn inte alltid har haft det så lätt. Hennes tillvaro är hanterbar och begriplig för henne. Hon vet att hon är betydelsefull och känner det som om hon gör meningsfulla saker. Hon är van vid att behövas och att hjälpa till.

Det som oroar oss på Life CaP idag är att alltfler av våra klienter utgörs av ungdomar från välanpassade familjer. Det här är en trend som vi hoppas kan vända om kunskap om hur den här typen av problem hanteras sprids till fler.

Förutom att tillhandahålla kvalificerade coach- och terapeututbildningar (Bl.a. till relationsterapeut), så erbjuder Life CaP Centret bl.a. individuella terapier och program, samt genomför t.ex. relations-, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, författare.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47 www.lifecap.se gaya@lifecap.se