Ratio

Release av Drömmen om jämlikhet

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 10:42 CEST

Mot slutet av 1960-talet radikaliserades Socialdemokraternas politik drastiskt. På område efter område ifrågasattes den balans som hade funnits mellan politik och näringsliv sedan 1930-talet. Jämlikhetssträvandena intensifierades och partiet initierade en rad reformer som gav staten och de fackliga organisationerna större makt och inflytande. Processen ledde till att den svenska modellen, med dess samförstånd mellan arbetsmarknadens parter och statlig icke-inblandning som norm, övergavs.

Vad åstadkom denna radikalisering? Vilka var idégivarna och kunskapskällorna? Hur kunde de nya idéerna få ett så stort genomslag i praktisk politik? Drömmen om jämlikhet av Henrik Malm Lindberg undersöker den forskning och samhällsdebatt som föregick den radikaliserade politiken och som utgick från en ny tolkning av verkligheten.

Den 12:e juni kommer fil.dr Henrik Malm Lindberg att presentera sin nya bok Drömmen om jämlikhet. Samtidigt smyglanseras hans och Stig-Björn Ljungrens bok Från jämlikhet till effektivitet.

När: 12 juni kl 16.30–18.30

Var: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm


Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om:

- Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt 

- Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar 

- Hur politisk förändring kommer till stånd 

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling. 
För mer information gå till www.ratio.se