Get ready

Release den 15 mars för pocket som hjälper stressade.

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 07:39 CET

Denna artikel kan du använda i sin helhet eller andra som du vill eller inspireras av.

Ny bok för den som vill minska stressen

Pressmeddelande * 15 mars 2018

Kan du känna större tillfredsställelse, hinna mer och gå hem i tid om du har en större kunskap om planering? Helén Vedlé är aktuell med en bok om stresshantering på jobbet berättar för oss om en kunskapslucka som finns hos många i arbetslivet idag. Boken Sluta stressa på jobbet har hon skrivit tillsammans med en annan stressexpert, Rune Nilsson.

Varför vet vi inte hur man jobbar smart?

Det är inte så konstigt. Varken i grundskolan eller på högskolan finns ämnet arbetsmetodik. Du förutsätts kunna planera och prioritera din tid när du kommer ut i arbetslivet. Vi har sysslat med utbildning länge men funnit att behovet aldrig varit så stort som nu. Vi ville därför skriva den mest konkreta och pedagogiska boken om praktisk stresshantering som finns. Den är nödvändig eftersom de flesta aldrig fick sådan kunskap i sin grundutbildning. Boken fungerar lika bra till självstudier som för gemensam läsning på avdelningen.

Varför har vi så ont om tid idag?

Vi hade ett mer inrutat liv tidigare, arbetsuppgifterna var tydligare, många hade mer rutinartade arbeten. Idag har vi så många inkanaler med information, mejl, sms, telefon, telefonmeddelanden, chatt. Vi ska också hålla oss informerade och informera på Facebook, LinkedIn, hemsidor, intranät och alla andra kanaler. Många sitter i öppna landskap där det blir överhörning och avbrott. Vi lever i en annan tid och vår hjärna är den samma som på stenåldern och vi är inte rustade för att ta emot så många intryck utan att få ha pauser.

” Jag upplever att jag aldrig får något gjort på dagen, måste sitta hemma på kvällen för att hinna med mina krävande arbetsuppgifter” säger Eva, enhetschef sen 3 år tillbaka.

Slösar vi bort många timmar varje dag?

Jag har bett några av mina deltagare att för en loggbok över hur de disponerar sin tid under en arbetsdag, berättar Helén. De blir förvånade över hur mycket av arbetet som blir avbrutet, hur många arbetsuppgifter som inte blir avslutade och hur mycket som blir förhalat. Bara sökandet efter olika mejl och elektroniska dokument kan sammanlagt blir upp till 25 minuter per dag. En del söker en hel del bland sina pappersdokument också.

Ni skriver i boken om sju flytstoppare vad är det?

Vi har tagit fram sju beteenden som stoppar vårt flyt och flöde i arbetet. Vi kallar dem för Händelsehopparen, Snuttaren, Tidsopitmisten, Mejlnarkomanen, Behagaren, Skjutaupparen och Arbetsnarkomanen. När vi blir mer medvetna om våra beteenden så är det lättare att ta beslut om vad vi vill ändra så att vi kan bli effektivare och på så sätt hinna med det som är viktigt. Att inte hinna med de viktigaste arbetsuppgifterna förrän i sista stund eller när alla andra gått hem och det blivit tyst är inte en bra strategi för att få ner vår stress.

Vilka reaktioner får du av folk som du har hjälpt?

Många gånger så upplever de en befrielse. Det känns skönt att ha en rutin för priortering, verktyg för att planera. Ha en kunskap om smart arbetsteknik. De säger att kontrollen har ökat och då minskar stressen. Det som är utmaningen är att fortsätta en god vana med prioritering och planering. Det pratar vi mycket om. Efter de har gått en kurs så följer jag dem och coachar med mail. Många gånger lägger vi upp en kurs i flera steg och då hinner de ha en träningstid. En av mina kvinnliga deltagare säger att jag är hennes PT i professionell planering. Det är på pricken vad det är jag är.

TIPSRUTAN

Strukturera det du ska göra

Tips från boken Sluta stressa på jobbet (Vedlé, Nilsson)

  1. Besluta dig för att använda bara en att göra lista (papper eller elektronisk) där du samlar allt som ska göras. Sluta med olika block, lösa lappar och anteckningar i olika elektroniska redskap.
  2. Uppskatta hur lång tid varje arbetsuppgift tar på din att göra lista. Bli medveten om du är en tidsopitmist
  3. Gör en tidsstudie för några dygn där du noterar vad du gör vid olika tidpunkter. Det ger dig en chans att bli mer medveten och hur du ska kunna fördela tiden som du vill ha den
  • 4.Ta en planeringsexpert till hjälp om du behöver hjälp med att se över hur du kan arbeta med mejlen bättre sätt.

Länk för att läsa mer om boken och hur du kan minska din stress

https://slutastressapajobbet.se/

Om Författarna

Efter att ha arbetat med arbetsmetodik i mer än 50 år har planeringsexperterna Helén Vedlé och Rune Nilsson sammanställt sina erfarenheter. De bjuder generöst på idéer och metoder för planering och prioritering så att du kan minska din stress, öka resultaten och arbetsglädjen. Helt enkelt Sluta stressa på jobbet.

Kontakt

Helén Vedlé

Författare, Föreläsare

Helen.vedle@getready.se

070 647 17 27

Get ready hjälper medarbetare och chefer att arbeta på ett mindre stressat sätt.