TUK AB

Releasefest för "Hemligheten med projektledning"

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 13:03 CET

Boktitel: Hemligheten med projektledning, ISBN: 9789186419004

Författare: Tomas Jansson och Lennart Ljung

På onsdag den 17 februari kommer TUK Förlag att ha releasefest för sin nya bok ”Hemligheten med projektledning”. Releasefesten kommer att hållas på Karlstadsuniversitet där de två författarna arbetar till vardags. Författarna har tidigare skrivit boken”Projektledningsmetodik” som sålt i över 5000 exemplar.

Releasefesten arrangeras av projektledningselever från Galaxen Creative i Arvika somspecialiserar sig på evenemangsprojektledning. De utlovar en eftermiddag fylld av mystik,hemligheter och spännande möten.

Om boken: Projektledning handlar alldeles för mycket om metoder och för litet omprojekten själva. Projekt är olika och den där metoden som fungerar på alla projekt finnsbara inte. Man kan inte göra lika varje gång och det blir katastrof om man gör allt somstår i handböckerna. Varje projekt behöver särbehandling! För att kunna se vad som ärdet avgörande i just ditt eller dina projekt, måste du kunna ställa bra frågor. Det är vadden här boken handlar om. Först beskrivs fem typprojekt från yrkeslivet som är lätta attkänna igen sig i. Tillsammans illustrerar de avgörande ledningsfrågor satta i sittsammanhang. Lär dig känna igen de typiska dragen och vad de betyder för dig somledare. Därefter får du 15 diagnosfrågor du bör ställa om dina projekt. Med dem somstöd missar du inga avgörande områden.Det här är en bok för praktiker. Chefer och projektledare får viktiga insikter ochvälgrundade förslag som kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet med projekt av alla slagpå en arbetsplats.Författarnas tidigare bok Projektledningsmetodik är en av de mest använda förprojektutbildning vid svenska universitet.Boken ges ut av TUK Förlag AB vars utgivning alltid handlar om praktiskt ledarskap.För frågor om boken och förlaget kontaktar ni Tomas Gustavsson vars kontaktuppgifterni hittar på www.tuk.se.

TUK Förlag AB ger ut praktisk ledarskapslitteratur.Östra Kanalgatan 10, 652 20 KARLSTAD, Tel 054 – 777 74 27, www.tuk.se

TUK står får Träning, Utbildning och Kunskap. Kontaktperson: Tomas Gustavsson