Rejlers

Reljers förvärvar Epsilons verksamhet i Linköping

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 13:17 CEST

Rejlers förvärvar genom dotterbolaget Rejlers Ingenjörer AB Epsilons verksamhet i Linköping med 15 anställda och en årlig omsättning på ca 12 Mkr. Förvärvet sker kontant. Rejlers har efter förvärvet 30 anställda i Linköping. Förvärvet stärker Rejlers ställning i regionen och ger synergier med befintligt kontor i Norrköping. Förvärvet är i linje med Rejlers strategi att via organisk tillväxt och strategiska förvärv expandera verksamheten. Genom förvärvet beräknas Rejlers omsättning öka till 260 Mkr med oförändrad rörelsemarginal.

Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster inom kompetensområdena Elteknik, Energi, Automation, IT, Telecom samt Mekanik. Rejlers grundades 1942 och har idag 14 kontor i Sverige och 7 kontor i Finland genom delägt bolag. År 2002 hade Rejlers 311 årsanställda och omsatte 233 Mkr. Rejlers är noterat på NGM Equity.

För ytterligare information kontakta:
Rejlerkoncernen AB
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24,
peter.rejler@rejlers.se

Epsilon HighTech AB
Lars Johansson, tel. 0706-27 69 67
lars.johansson@hte.epsilongroup.net