Stockholm Early Music Festival

REMA får stärkt stöd av Europeiska Kommissionen!

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2014 21:47 CEST

Det europeiska nätverket REMA (European Early Music Network) - som Peter Pontvik, Stockholm Early Music Festival, f n är ordförande för -  har förra veckan, inom ramen för den Europeiska Kommissionens nya program Creative Europe, beviljats ett flerårigt stöd. Därmed tillhör REMA till de 21 essentiella nätverken i Europa som erhållit bidrag från EU, av 58 organisationer som hade ansökt om stödet. 
 
"Det glädjer oss väldigt mycket att det tidiga musikarvet betraktas som en av de viktiga uttycksformerna i Europa och fått  sitt anslag dubblerat" säger Peter Pontvik. "Det vore mycket stimulerande om man här i Sverige kunde matcha en sådan syn på den historiska musiken genom att öka bidragen till den" tillägger han.
 
I och med EU-bidraget kommer REMA att kunna fullfölja ett antal planerade projekt såsom en webbradiostation för tidig musik, utvecklingen av European Day of Early Music, en Showcase Festival för unga musikersamt utdelningen av priset REMA AWARD. 


Stockholm Early Music Festival är Nordens största internationella evenemang för historisk musik och ensam i Sverige om att presentera repertoar från antik, medeltid, renässans och barock i en och samma festival. Med variation och kvalitet som ledord lyfter festivalen fram den tidiga musikens bredd och erbjuder varje år ett rikt utbud av känd och okänd musik från hela världen, med såväl svenska som internationella artister av högsta renommé. Festivalen har hållits årligen i Gamla stans historiska miljöer sedan 2002. Programmet omfattar lunch-, eftermiddags- och kvällskonserter, seminarier och masterclasses, där musik och omgivning möts på ett unikt stämningsfullt sätt.