Avfall Sverige

ReMake skapar framtidens återbruksinnovatörer

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2016 10:00 CET

Emmaus Fredriksdals tävling ReMake ger 20 tävlande chansen att förverkliga sina innovativa återbruksidéer. I tre veckor har de fått tillgång till verktyg och material för att förvandla sina designer till fungerande prototyper. Den 26 november koras de mest innovativa återbruken.

Projektet sparkades igång redan i maj, med en serie öppna workshops för att inspirera till nya återbruksidéer. Efter att ha samlat in ansökningar valdes de 20 mest intressanta designerna ut. Finalisterna har därefter fått stöd att göra sin skiss till verklighet.

26–27 november avslutas tävlingen med ett evenemang på Stenkrossen i Lund. Allmänheten bjuds in och kan lyssna till föreläsningar om återbruk och cirkulär ekonomi och se finalisternas bidrag. Under en ceremoni koras de bästa bidragen i ett antal kategorier, med ett förstapris på 15.000 kronor.

ReMake är en av aktiviteterna i EU-projektet Europa Minskar Avfallet. Syftet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Årets upplaga har pågått hela veckan och mer än 12.000 aktiviteter har anordnats runt om i Europa. Avfall Sverige är nationell samordnare för projektet.

För mer information om ”Europa minskar avfallet”, kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se 

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.