Medborgarrättsrörelsen

Remiss: Grundlagsutredningen för lite men i rätt riktning

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:49 CEST

Medborgarrättsrörelsen har idag till Justitiedepartementet sänt in sitt remissyttrande på "En reformerad grundlag" (SOU 2008:125).

- Vi anser att utredningen i flera fall tar små steg i rätt riktning. Men vi saknar reformering mot mer av maktdelning i svensk konstitution, exempelvis införande av Författningsdomstol. Det säger Dick Erixon, ordförande i Medborgarrättsrörelsen, MRR.

I remissen riktas också kritik mot att utredningen inte föreslår helt avskaffande av spärren i personvalet.

MRR anser också att fyraprocentsspärren mot småpartier i riksdagsvalet ska slopas tillsammans med avskaffande av de 39 utjämningsmandaten. På detta sätt kan fler småpartier bli representerade i riksdagen utan att regeringsbildning försvåras.

Folkomröstningar borde kunna ske efter folkinitiativ på riksnivå efter samma mönster som utredningen förslår för kommunala folkomröstningar.

Det kommunala självstyret är överordnat kommunal skatteutjämning, som borde ske över statsbudgeten istället för via paragrafer i grundlagen.

Riksdagens ombudsmän, JO, borde stärkas bland annat genom skärpta regler för tjänstefel.

Läs remissen:
http://www.mrr.se/dokument/remiss2009grundlag.pdf

- - - - - - - - - - - -

Mer info kontakta Dick Erixon via mejl info(a)mrr.se