Utrikesdepartementet

Remissförfarande inleder EU:s regeringskonferens

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 10:37 CEST

Ett remissförfarande inleder dialogen inför höstens regeringskonferens i EU. Över 130 remissinstanser runtom i landet kommer att kunna yttra sig över förslaget från EU:s framtidskonvent om ett konstitutionellt fördrag för unionen. Det sker utifrån en departementspromemoria (Ds
2003:36) som distribueras tillsammans med konventsresultatet i svensk språkversion.

– Detta är början på en samrådsprocess, säger utrikesminister Anna Lindh. Det ger oss en särskild styrka när vi för fram våra uppfattningar i unionen.

Remissomgången följs tidigt i höst av en skrivelse från regering till riksdag där regeringen ger sin värdering av de förslag som konventet lagt fram.Under november månad återkommer riksdagen med ett betänkande efter motioner, utskottsbehandling och debatt och beslut i kammaren. Sammantaget utgör det grunden för regeringens förhandlare i regeringskonferensen.

I departementspromemorian beskrivs konventets förslag område för område. Därefter anges de utgångspunkter som ett svenskt ställningstagande skulle kunna baseras på.

Vid toppmötet i Thessaloniki i juni i år konstaterade EU:s stats- och regeringschefer att konventsförslaget är en bra bas för den regeringskonferens som ska inledas under första halvan av oktober och vara klar i tid för valen till Europaparlamentet i juni 2004.

– Jag hoppas att så många remissinstanser som möjligt tar chansen och engagerar sig, säger Anna Lindh.
Departementspromemorian “Europeiska konventet om EU:s framtid – Resultat och utgångspunkter inför nästa regeringskonferens” finns tillgänglig på UD:s hemsida - www.ud.se - under rubriken ”Ds, SOU, propositioner m.m.”.

Presschef Anna Helsén (SB)
08-405 48 58

Politisk sakkunnig Jens Odlander
0708-13 57 41

Pressombudsman (UD) Nina Ersman
08-405 57 27

Departementssekreterare Camilla Norström
08-405 31 20