Fysioterapeuterna

Remissfrihet till sjukgymnast frigör en miljard i vården

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 08:31 CET

I dag är det remissfritt till sjukgymnaster över hela landet. Beräkningar som Sjukgymnastförbundet har gjort för alla landsting och regioner visar att totalt en miljard kronor skulle kunna sparar årligen - om remissfriheten användes bättre i primärvården.

Lågt räknat handlar var tionde besök hos allmänläkare om smärta och problem med rörelse och stödjeorganen. Genom att slussa dessa patienter direkt till sjukgymnast - i stället för att ta omvägen via läkare - frigörs resurser. Ett besök hos sjukgymnast kostar mindre än hälften av ett motsvarande besök hos en allmänläkare: 510 kronor mot 1190 (Källa: SKL). Sammantaget handlar det om en miljard kronor som kan frigöras.

- Ju tidigare en person får sjukgymnastisk bedömning vid smärta i leder och muskler, desto större är möjlighen att bli bra. Det beskrivs bland annat i Rehabilteringsrådets slutbetänkande, säger Anna Hertting, ordförande för Sjukgymnastförbundet.

Remissfriheten till sjukgymnast minskar människors lidande, sparar viktiga resurser och bidrar till en effektiv hälso- och sjukvård. Det är nödvändigt om samhället ska klara sitt uppdrag även i framtiden.

Till exempel skulle Västra Götalandsregionen kunna frigöra ca 170 miljoner kronor och Landstinget Gävleborg över 30 miljoner kronor.

Alla lokala siffror och kontaktpersoner (pdf)

Fakta:

Sjukgymnast är ett legitimationsyrke som har vetenskaplig grund. På basis av detta har kåren rätt att göra förstahandsbedömningar av patienter, dvs. remissfrihet.

Åtta av tio personer kommer någon gång under livet att drabbas av ländryggssmärta. I de allra flesta fall (fyra av fem) beror smärtan inte på någon allvarlig sjukdom eller skada och de allra flesta blir bra med tidigt insatt undersökning och individuell behandling av sjukgymnast.

Sjukgymnastförbundet driver kampanjen Remissfritt.se. Målet är att öka allmänhetens kunskap om att det inte behövs remiss för att träffa en sjukgymnast. I dag saknar varannan svensk den kunskapen (Synovate 2011).

Till Remissfritt.se

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, samlar närmare 12 000 av Sveriges sjukgymnaster. Sjukgymnastförbundet arbetar för att tillvarata och främja medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. LSR verkar för en tidsenlig hälso- och sjukvård utifrån patienters rätt att direkt få välja adekvat kompetens, efter behov.