Stockholms Läns Landsting

Remisstvång stjäl patienttid (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:43 CEST

Stockholms läkarförening har i en enkät till sina medlemmar undersökt remisskravets effekter på sjukvården i Stockholms län. Enkäten har besvarats av 318 läkare och visar entydigt att remisstvånget tar tid från sjukvården, 84% av de svarande instämmer helt med påståendet. Av öron- och hudläkare, som har direkt erfarenhet av remisstvånget, svarade över 40% att remisstvånget lett till att patienter felbehandlats eller att vården fördröjts.

Socialdemokraterna och sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros har hela tiden hävdat att det inte finns någon utvärdering av remisskravets effekter. Men läkarföreningens siffror är ett tydligt bevis på att remisskravet innebär ytterligare administration för vårdpersonalen, växande vårdköer och betydande risker för att patienter felbehandlas påpekar Birgitta Rydberg, landstingsråd i opposition (fp).

- Resultaten från enkäten visar tydligt att alla farhågor vi hade inför remisskravet har besannats. Läkarna ägnade redan innan remisstvånget för lite tid åt kvalitativt patientarbete vilket nu minskat ytterligare. Detta är helt oacceptabelt, konstaterar Birgitta Rydberg, landstingsråd i opposition (fp).

- Det värsta är att samtidigt som den praktiska nyttan med remisstvånget är obefintlig, gör majoritetens riktlinjer att sannolikheten är stor att de fastställda sparmålen inte heller kommer att uppnås med denna försämring, avslutar Rydberg.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekr 070-737 42 54