Svenska kyrkan

Remissvar till Naturvårdsverket: Rättviseperspektivet avgörande

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 12:53 CEST

Idag har Svenska kyrkan skickat in sitt remissvar till Naturvårdsverket angående en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050.

Svenska kyrkan anser att Sverige har goda förutsättningar till klimatomställning och att en färdplan för 2050 bör utformas utifrån frågan om hur Sverige på bästa sätt kan bidra till en global lösning av klimatfrågan. Klimatfrågan bör hanteras som en del av mänsklighetens dubbla utmaning – att hejda klimatförändringarna samtidigt som miljarder människor ges chansen till utveckling, bort från fattigdom och förtryck.

– Rättviseperspektivet är avgörande eftersom klimatförändringarna i sig är orättvisa. Människor som lever i fattigdom och som drabbas svårast av klimatförändringarna har bidragit minst till att skapa problemet. De riskerar att berövas rätten till utveckling eftersom industriländerna redan använt det utsläppsutrymme som fanns, om de värsta konsekvenserna ska kunna undvikas, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Sammanfattning av Svenska kyrkans remissvar:

  • Svenska kyrkan anser att svensk klimatpolitik behöver ha ett bredare perspektiv som tydligt sammanlänkar klimat med konsumtions- och livsstilsfrågor för att klara omställningen till ett Sverige utan klimatutsläpp 2050.
  • Svenska kyrkan uppmuntrar regeringen till blocköverskridande överenskommelser i klimatpolitiken.
  • Svenska kyrkan anser att Sveriges klimatpolitik ska kunna motiveras ur ett överlevnads- och rättviseperspektiv.
  • Svenska kyrkan anser att Sveriges egna utsläpp ska minska med 80-95 procent till 2050, och därmed uppgå till ca 1 ton per capita år 2050.
  • Svenska kyrkan avstyrker förslaget om att kolsänkor i skog och mark och köp av utsläppsrätter på internationella marknader bör räknas in i arbetet för att uppnå ”ett Sverige utan klimatutsläpp.”
  • Svenska kyrkan anser att kravet på kostnadseffektivitet ska tolkas i ett långsiktigt perspektiv. Genomförbarhet och rättvisa/fördelningsaspekter är viktiga principer som tillsammans med kravet på långsiktig kostnadseffektivitet bör vara utgångspunkter när åtgärder och styrmedel utformas.