Mediahem Norden AB

Remodul AB och Mediahem bygger smartare moduler.

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 09:59 CEST

Kontorsmoduler, manskapsmoduler och sanitetsmoduler är exempel på vanliga kundbeställningar hos Remodul. Moduler, även kallat bodar, har sedan länge varit populärt hos byggentreprenörer och kommuner, detta ofta tack vare modulernas flexibilitet och anpassningsförmåga i såväl korta som långa projekt. Nu tar Remodul ut steget och ökar kundnyttan ytterligare.

Genom att erbjuda moduler med teknik från Mediahem tillåts nu kunderna att via en internetuppkopplad styrenhet (Hyperbox) från en dator eller smartphone övervaka och fjärrstyra mängder av funktioner. En användare kan alltså sittandes på en annan geografisk ort övervaka och hantera funktioner i modulen.

Exempelfunktioner:
- Temperatur: Känner av och visar temperatur. Skickar mail vid onormala temperaturvärden.
- Nattsänkning: Reglera natt- / dagsänkning efter behov. Sparar energi.
- Larm: Rörelsesensor, dörr-/fönstermagnet, siren. Skickar mail i händelse av inbrott.
- Läckagevarnare: Skickar mail vid läckage.
- Kamera: Åtkomst via dator och smartphone.

Systemet erbjuder även nyckelfria passagesystem. Detta innebär att en eller flera administratörer, vart som helst ifrån, kan ändra koder för låset som sitter monterat i modulen. På så sätt kan individuella koder sättas efter behov.
Exempel:
- Vid Manskapsmoduler har anställda tillträde med en viss kod mellan kl. 06.00 – 18.00, sedan fungerar inte koden. Arbetsledare kan ha tillträde dygnet runt.
- En tillfällig kod kan sättas den 20/8 mellan kl. 07.00 – 10.30, vid andra tidpunkter är koden inaktiv.
- Låset kan sättas i olåst läge mellan 07.00 och 16.30, sedan krävs rätt kod för tillträde.

Allt detta kan utföras från vilken internetuppkopplad dator som helst, så länge personen har behörighet för systemet.

Mediahem har länge arbetat med hemstyrning och passagesystem, dock främst mot den privata sektorn. ”Samarbetet med Remodul ligger tidsmässigt helt rätt för oss, vi har sedan en tid tillbaka aktivt påbörjat arbetet med att vidga våra vyer och se nya möjligheter. Remodul är en av flera intressanta samarbetsparter vi kommer att teckna avtal med under våren och sommaren” berättar Inge Stokka hos Mediahem.

VD för Remodul, Michael Johansson ser tydlig kundnytta med samarbetet. ”Funktioner som att kunna fjärrstyra värme och passagesystem är konkreta exempel som efterfrågas av våra kunder. Fjärrstyrningsfunktionen reducerar kraftigt våra kunders behov att själva åka ut till modulerna för att ändra värmeinställningar eller byta koder i dörrlåsen, detta kommer att underlätta för många.
Vi har redan informerat ett antal kunder om samarbetet och fått väldigt positiva reaktioner”
avslutar Michael Johansson.

För mer information, kontakta:

Michael Johansson, Remodul AB. 0950-13411
Inge Stokka, Mediahem. 0935-150000

http://www.mediahem.se/2013/04/remodul-och-mediahem-bygger-smartare-moduler/


Mediahem är ett teknikföretag som i första hand arbetar med hemautomation och det digitala hemmet. Vi erbjuder våra kunder, förutom traditionella IT-tjänster, flexibla lösningar för att styra och övervaka hem, kontor och kommersiella fastigheter via en uppkopplad dator eller mobiltelefon vart än de befinner sig.

Vi för en konstant omvärldsbevakning för att alltid kunna erbjuda kvalitativa tjänster och produkter som ligger i teknikens absoluta framkant.

Tekniker som Z-Wave och Zigbee ligger oss varmt om hjärtat varför en stor del av vår verksamhet ligger kring produkter som stöder dessa tekniker.

Vår övertygelse är att den trådlösa tekniken kommer utvecklas och tillämpas så mycket att den inte bara kommer att utgöra grunden i våra hemmanätverk, utan även i offentliga miljöer, kontor och vårdinrättningar.

Mediahem - Connecting Life