Järfälla kommun

Ren bil med rent samvete

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 13:43 CEST

Mälaren och Järfällas sjöar kan påverkas av de gifter som släpps ut i naturen om man tvättar bilen på garageutfarten, gatan eller andra hårdgjorda ytor. Foto: Andreas Hägerstrand.

Varje år hamnar 2000 ton olja och fem ton gifter och tungmetaller i dagvattenbrunnar och vattendrag i Sverige. 33 miljoner biltvättar leder till utsläpp av 5, 6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1800 kg bly, krom och nickel och 41 kg kadmium om året. Under april hålls kampanjen Ren bil med rent samvete för sjunde året i rad. Syftet är att uppmuntra Järfällaborna att tänka på miljön när de tvättar bilen.

Kampanjen Ren bil med rent samvete uppmärksammar Järfällaborna på det olämpliga i att tvätta bilen på garageutfarten, gatan eller andra hårdgjorda ytor. Med hjälp av ett informationskort får Järfällaborna möjlighet att göra ett aktivt miljöval. På informationskortet får invånarna veta var närmaste miljöanpassade tvättanläggning ligger och genom att lämna in kortet får de rabatt på biltvätten.

– Vi vill undvika förbud utan vädjar istället till Järfällabornas förnuft. Många känner inte till den tydliga kopplingen mellan biltvätt på gatan och vattenkvalitén i våra vattendrag, säger bygg- och miljödirektör Per-Olof Kroon i Järfälla kommun.

Ren  bil med rent samvete har anordnats varje år sedan 2006 och är ett samarbete mellan kommunen och de bensinstationer som har avancerade reningsverk. Allt fler Järfällabor väljer att tvätta bilen på miljöanpassade tvätthallar visar den sammanställning som kommunen gör efter varje kampanj. I 2011 valde cirka 1 500 kommuninvånare det miljösmarta alternativet, vilket är den högsta siffran hittills.

För mer information:

Annelie Åstebro, Miljöinspektör
Telefon: 08- 580 291 37

Anna Sundén, VA- ingenjör
Telefon: 08 – 580 289 51

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 67 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se