Ekomarine AB

”Ren botten utan gift” utser Neptune Formula till en av marknadens mest intressanta affärskoncept inom giftfri teknik

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 22:14 CET

Som ett av marknadens mest intressanta giftfria teknik- och affärskoncept när det gäller att hålla båtskrov fria från påväxt har Ekomarines miljövänliga båtbottenfärg Neptune Formula blivit nominerade som en av tio produkter till båtmässan Allt om sjön av initiativet Ren botten utan gift.
”Färgen Neptune Formula från Ekomarine skapar ett syrefattigt skick närmast skrovet som marina organismer av naturliga skäl undviker - ett elegant sätt att använda kunskap om modern bioteknik i praktiken, utan användning av giftiga tungmetaller eller kemikalier”, skriver Ren botten utan gift i sin nominering.
De tio koncepten kommer att visas upp och bedömas av en jury med representanter från bland andra Båtunionen, Kryssarklubben och Kungliga Svenska Segelsällskapet.

Fakta – Ren botten utan gift
Initiativet Ren botten utan gift verkar för att öka utbudet och mångfalden av giftfria lösningar för att hålla båtars skrov fria från påväxt. Syftet med deltagandet på båtmässan är att lägga grunden för en kommande teknikupphandling som samlar många mindre kunder i en större beställargrupp, vars köpkraft är så stor att den kan attrahera leverantörer att ta tekniksprång. Ren botten utan gift finansieras av Naturvårdsverket. Medverkar gör även Svenska Båtunionen, Sveriges Redareförening, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Vinnova.

För mer information:
Jan Buckhöj, VD Ekomarine AB
T: 070-877 01 86
E: jan.buckhoj@ekomarine.se

Om Ekomarine
Ekomarine grundades 2002 och utvecklar och marknadsför den giftfria bottenfärgen, Neptune Formula®. Neptune Formula lanserades 2008 och bygger på Ekomarines egen forskning och patent.
Ekomarine har två dotterbolag, Ekomarine Paint och Ekomarine Ballast. 2007 gick
Östersjöstiftelsen och Allba Invest AB in som delägare i företaget. 2009 belönades
Ekomarine med den internationella utmärkelsen Brands with a Conscience. Ekomarine
är sedan 2010 noterat på AktieTorget.