Statens folkhälsoinstitut

Ren träning – så förebyggs dopning på gym

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 12:56 CET

Andelen som använder dopningsmedel är betydligt högre bland dem som tränar på gym än de som inte tränar på gym. Därför är träningsanläggningar en viktig arena för att förebygga dopning. Nu finns råd och stöd i en ny handbok för anläggningar som vill arbeta mot dopning.

– De som arbetar professionellt med träning har ett ansvar för att kunna ge råd och hjälp till de som använder ohälsosamma metoder eller medel. Det är därför viktigt att det finns kunskap hos gymmen om dopning och dess konsekvenser, säger Kajsa Mickelsson, utredare.

En vanlig drivkraft bakom dopning är avsikten att bygga en muskulös kropp. Andra kan vara en vilja att öka den idrottsliga prestationen, längtan efter snabba resultat, osäkerhet eller en önskan om att uppnå en känsla av oövervinnelighet.

Policy och handlingsplan
Det kanske viktigaste steget i ett förebyggande arbete är att anläggningen tydligt tar ställning mot dopning. Ett exempel är att upprätta en antidopningspolicy som synliggörs på olika sätt, exempelvis i medlemsavtal. Till policyn bör också en handlingsplan finnas.

Utbildning
Personalens kunskap om fysiska och psykiska biverkningar av dopningsmissbruk är viktigt. Både för att kunna uppmärksamma eventuella användare och för att kunna ge korrekt information och hjälp till dem som har frågor. Nyckelpersoner som exempelvis ägare och instruktörer har behov av uppdaterad kunskap och utbildning om dopning.

Antidopningsansvarig
Det bör finnas en utsedd antidopningsansvarig som ansvarar för åtgärder på anläggningen. Det kan till exempel vara att se till att det finns informationsmaterial, se till att personalen utbildas kontinuerligt och ha övergripande kontakt med exempelvis polis och andra dopningsansvariga.

Samtal om dopning
Handboken innehåller även en vägledning för samtal om dopning. Detta för fall vid misstanke om dopning, eller som ett stöd för hur man samtalar om dopningsfrågor med anläggningens medlemmar mer generellt i det dagliga arbetet.

Handboken presenteras vid ett seminarium under konferensen Förebygg.nu, 16 november i Göteborg.

För mer information:
”Ren träning” ges ut i samverkan med nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), och Statens folkhälsoinstitut. Skriften går att ladda ner eller beställa på www.fhi.se.

För ytterligare information:
Kajsa Mickelsson, utredare, 063-19 96 96, e-post: kajsa.mickelsson@fhi.se
Presstjänsten nås på, 063-19 96 52