Invest Sweden

”Rena lustmordet” - SvD bloggar om granskningen av Invest Sweden

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 13:36 CEST

Måndag den 13/6 inledde Svenska Dagbladet en serie artiklar som granskar Invest Sweden. Idag torsdag den 16/6 publicerades en fjärde artikel. Men redan första dagen kommenterade en ledande representant för tidningen granskningen på mikrobloggen twitter, på ett sätt som väcker frågetecken:

 [ ”Granskningen av Invest Sweden är fenomenal – och rena lustmordet av en statlig myndighet”  ]

Vi är förvånade och bekymrade över att en person i chefsställning vid SvD beskriver en av dem nyss inledd mediegranskning som ett ”lustmord”.

Oavsett hur man tolkar ordet fenomenal är vi ledsna och besvikna över hur granskningen har gått till. Genom hela granskningen har vi strävat efter att snabbt och effektivt lämna ut material och besvara förfrågningar. En myndighet ska ha beredskap för att bli granskade, men vi tycker att det är bekymmersamt om verifierbara fakta inte får gehör.  

Språkbruket i artiklarna har varit insinuant med uttryck som "uppdiktade investeringar" och "fiffel med statistik". När vi lyckas motbevisa SvDs påstående om en uppdiktad investering går tidningen med på att dementera. Men den dementi som publiceras blir ytterligare en anklagelse mot Invest Sweden, som i exemplet kring investeraren He Young.   

Vi vill ta tillfället att än en gång förklara våra principer för redovisning av jobb: Investeraren uppger hur många jobb investeringen förväntas leda till, på kort sikt och inom två år. Jobbsiffrorna är därmed en del av investerarens plan men påverkas av konjunktur och andra faktorer. I årsredovisningen uttrycker vi det som ”planerade jobb” eller ”nya arbetstillfällen”. Det faktiska utfallet kan endast mätas i backspegeln och ses i våra uppföljningar.    

När det gäller Geelys förvärv av Volvo gjorde vi dock en egen uppskattning av antalet nya jobbtillfällen som skulle kunna tillkomma i Sverige, baserat på vår kunskap och kontakter i branschen. Volvo genomför nu omfattande rekryteringar av 900 – 1 200 medarbetare. Om Volvo idag uppger att dessa rekryteringar skulle ha skett utan att Geely köpt Volvo, är det naturligtvis det som gäller. Samtidigt beskriver Volvos personaldirektör Björn Sällström i en artikel i Dagens Industri från 2011-03-29 att Geelys satsningar i Kina innebär nya arbetstillfällen i Göteborg.  

-          Totalt ska 900 nya ingenjörer få plats i Göteborg, och ytterligare 100 personer inom it, inköp och försäljning ska anställas, säger Björn Sällström till Dagens Industri i artikeln ”1 000 nya volvojobb till Sverige” (länk) publicerad 2011-03-29 på di.se. 

En särskilt allvarlig anklagelse är den som framförs mot Invest Swedens chef i Kina, Eddie Chen. Den 15/6 publicerar SvD en artikel där Eddie Chen beskrivs på ett nedsättande sätt. Rubriken är ”Dubbelspel”. 

Eddie Chen uppges ha uppdrag och intressen som påstås stå i konflikt med hans uppdrag för Invest Sweden. Han sägs vara knuten till två organisationer, UCIPC och IEDC som uppges arbeta med investeringsfrämjande för USA. Det här är vad organisationerna faktiskt gör, och Eddie Chens anknytning till dem:

  • UCIPC (US China Investment Promotion Council) är ett informellt nätverk av affärsmän och –kvinnor huvudsakligen boende i New York, med kinesisk bakgrund. Eddie Chen är personlig bekant med flera av dem och har träffat nätverket för att bland annat väcka intresse för Sverige. Amerikansk-kinesiska affärsmän kan vara en viktig kontaktyta inför kinesiska investeringar i Sverige. Nätverket har ingen medlemsavgift, inget kontor och inga arvoden utgår.
  • IEDC (The International Economic Development Council) är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med stöd till global ekonomisk utveckling.  Kai Hammerich, tidigare generaldirektör vid dåvarande Invest in Sweden Agency, ISA, var under åren 2004-2008 ordförande för WAIPA, World Association of Investment Promotion Agencies. Han gav Eddie Chen uppdraget att vara”special advisor to the Chairman of WAIPA”, (bekräftar Kai Hammerich 2011-06-15). I den egenskapen deltog Eddie Chen som gästtalare när IEDC ingick ett samarbetsavtal med CIPA, China Investment Promotion Agency år 2007. Det finns inget problematiskt i detta, vare sig ur svensk synpunkt eller för Invest Sweden.


Eddie Chens lön. SvD har tagit del av Eddie Chens anställningsvillkor. De känner därmed till att Eddie Chens lön är 105 000 svenska kronor per månad. Till det tillkommer cirka 45 000 i sociala avgifter och serviceavgifter enligt kinesiska regler, jämförbart med svenska arbetsgivar- och sociala avgifter. SvD har också information om att Eddie Chen inte har någon form av rörlig lön. SvD uppger ändå vid flera tillfällen att Eddie Chen har en högre lön än Invest Swedens generaldirektör trots att de har korrekt information.

Eddie Chen ”går egna vägar”. Eddie Chen beskrivs av icke angivna källor ha en ”egen agenda” och vara ”inkompetent”. Påståendet om inkompetens tycker vi är obegripligt. Den samlade bilden vi får av svenska och kinesiska företag som arbetat med Eddie Chen under dessa år ger en rakt motsatt bild.

Påstående om "eget race" och "egen agenda": Vi har haft många kontakter med den intervjuade Jöran Hägglund under hans tid som statssekreterare vid Näringsdepartementet, med regelbundna möten både på hans kontor i Stockholm och vid hans resor i bland annat Kina. Han har inte till oss framfört några som helst negativa synpunkter om sitt samarbete med Eddie Chen eller Invest Sweden, som under en lång tid var omfattande, framför allt i samband med affärerna mellan kinesisk och svensk bilindustri. Eddie Chens kinesiska bakgrund och nätverk i Kina har som vi uppfattat det varit värdefullt. Därför är vi förvånade att läsa Jöran Hägglund synpunkter nu.

Kontakter i Kina: Invest Swedens kontor i Kina ligger sedan starten 2002 i Shanghai, som är Kinas viktigaste affärstad medan ambassaden ligger i Beijing. Vi uppmuntrar samtliga medarbetare i Kina att arbeta nära övriga svenska främjarorganisationer, inklusive ambassad och generalkonsulat. Vår verksamhet i Beijing växer och vi blir mer och mer en fullt integrerad del av det samlade Sverigefrämjandet i Kina. Invest Sweden har varje vecka ett antal kontakter med ambassaden i Beijing, inklusive personliga möten.

Kvalitet i rapporteringen är oerhört viktigt för Invest Sweden. För att förbättra kvaliteten på de investeringar vi arbetar med utvecklade och introducerade vi gradvis under 2010 ett nytt styr- och rapporteringssystem som ska hjälpa oss att fokusera på investeringar av det slag som skapar så långsiktiga värden som möjligt för Sverige.

Avslutningsvis vill vi återvända till bloggmeddelandet från måndag kväll den 13/6. Vi är förvånade och bekymrade över att en person i chefsställning vid SvD beskriver en pågående mediegranskning som ett ”lustmord”. Ingen vill väl bli offer för ett lustmord?

Varmt välkommen att kontakta oss, om du vill veta mer eller ställa fler frågor! 

Per-Erik Sandlund, Generaldirektör, per-erik.sandlund@investsweden.se, 070-552 04 75

Bengt-Åke Ljudén, Affärschef, bengt-ake.ljuden@investsweden.se, 070-577 10 20

Loth Hammar, Kommunikationschef, loth.hammar@investsweden.se, 070-731 93 30

Invest Sweden är en myndighet som arbetar för att internationalisera det svenska näringslivet. Genom information och kontakter medverkar vi till att utländska företag investerar i Sverige. I Sverige finns Invest Sweden i Stockholm och Göteborg och vi har utlandskontor i USA, Japan, Kina, Indien och Brasilien. Läs mer på http://www.investsweden.se