Nyköpings kommun

Renare och snyggare ska göra Nyköping tryggare

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 15:15 CEST

Nu ska Nyköping bli både renare, snyggare och tryggare.

Säkerhets – och Trygghetsrådet, STRÅ, har gett brottsförebyggare Åke Jansson och chefen för tekniska divisionen, Per Lindvall, uppdraget att arbeta för att skapa ett renare och snyggare Nyköping. Ett arbete som enligt samstämmiga utredningar kommer att resultera i ett tryggare Nyköping.
- En ren och snygg miljö gör att vi känner oss tryggare, berättar Åke Jansson. Och den känslan bidrar också till att det blir tryggare i samhället.

Han får medhåll av kommunalrådet Göran Forssberg, ordförande i STRÅ, som tagit initiativ till arbetet som ska bedrivas i nära samarbete med fastighetsägare, köpmän och andra som jobbar med att skapa bra miljöer i Nyköping.

Ett första steg blir att Nyköpings kommun inbjuder fastighetsägare, köpmän, näringsidkare, bostadsbolag, polisen m fl till en upptaktsträff. Här ska man ta reda på hur det ser ut i Nyköping idag, vad som behöver göras och vem som gör vad.
- Nu ska vi gå från ord till handling och se till att Nyköping blir renare och snyggare, säger Åke Jansson och Per Lindvall. Det behövs inga mer utredningar utan konkreta åtgärder som skapar ett tryggare Nyköping.

Det handlar om allt från klotter och skadegörelse till nedskräpning och fimpar utanför nöjesställen.
- Ett städat och väl belyst promenadstråk höjer tryggheten och livskvaliteten för alla invånare, fortsätter de. Det visar att vi bryr oss om hur stan ser ut – en signal som i sig är brottsförebyggande och ökar trivseln.

Arbetet med ett renare, snyggare och tryggare Nyköping kommer kontinuerligt att avrapporteras till Nyköpings Säkerhets – och Trygghetsråd.

Frågor om renare, tryggare och snyggare Nyköping kontakta Per Lindvall, Tekniska divisionen, tfn 073 – 773 74 76 , brottsförebyggare Åke Jansson tfn 073 – 773 73 79 eller Göran Forsbberg, ordf STRÅ, tfn 070 – 644 56 46.