Stockholms stad

Renare vatten i Klara sjö

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 13:49 CEST

Klara Sjö - mellan Blekholmsbron och Klarabergsbron - mitt i Stockholm är allvarligt nedsmutsad. Nu pågår reningsarbeten som beräknas vara genomförda under december.

Reningen sker genom att bottensediment, (som till 98% består av vatten) pumpas upp till en anläggning, som skiljer vatten och sediment åt. Vattnet renas och släpps tillbaka till Klara Sjö. Det förorenade sedimentet körs till en anläggning i Högbytorp. Högbytorp ligger ca 3 mil utanför Stockholm och sedimenttransporterna dit sker med lastbil. Skanska utför arbetena, bl a med hjälp av det danska miljöföretaget RGS 90 AB.

Fram till 1920-talet låg Klara Gasverk och en kreosotfabrik i området. Detta har medfört stora föroreningar av bottensedimentet i Klara Sjö. Här finns stora mängder PAH (polyaromatiska klorväten) och inslag av metallföroreningar, bl a koppar och zink.

För mer information, kontakta:
Mats Freij, informationschef Gatu- och Fastighetskontoret tel 070- 472 61 60, mats.freij@gfk.stockholm.se

Joakim Gustafsson, projektchef Skanska Väg och Anläggning
tel 070-609 36 72, joakim.gustafsson@skanska.se

Teknisk information om vattenreningsanläggningen:
Lars Kristiansen, RGS90 AB, te. +45 3248 90 90,
lkristiansen@RGS90.DK

Läs mer >>>
http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_37112_A_category_E_475