Renew Magazine

Renew Magazine anlitar leg psykoterapeut Pia Spånghage som svarar på frågor om livs- och levnadsfrågor

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2012 09:41 CET

Pia Spånghage är auktoriserad socionom och leg. psykoterapeut och arbetar till vardags i Stockholms innerstad på en privat psykoterapimottagning med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT.  Hon har även några handlednings- och utbildningsuppdrag.

- Det är ett oerhört intressant arbete. Jag får ta del av människors livsöden, problem och svårigheter och kan i många fall bidra med min kunskap för att hjälpa dem att förbättra sin situation, lösa sina problem eller förhålla sig mer  konstruktivt till dem.

Hon håller även kurser i Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Ett 8-veckors program som syftar till att lära ut upplevelsebaserade övningar att vara närvarande i nuet vilket ökar vår förmåga att bättre hantera stress.

Finns det några psykiska/psykologiska problem som verkar bli vanligare i Sverige?

- Relationsproblem och stressrelaterade problem är vanliga men det är svårt att säga om det blivit vanligare. En liten tendens jag har noterat är unga människor som har svårt att klara vuxenlivets påfrestningar. De har fått mycket hjälp materiellt, praktiskt och känslomässigt av sina föräldrar. När de så ska leva självständiga liv är de dåligt rustade för det och hamnar i ångest och depression.

Här svarar Pia på senaste frågan:

Är det själviskt att skilja sig när man lever i ett förhållande med barn men upplever att man vuxit ifrån varandra?

http://renewmag.se/2012/03/16/nar-det-kanns-sjalviskt-att-tanka-pa-skilsmassa/

Renew Magazine www.renewmag.se - ett kvalitetsmagasin på nätet