Tekniska verken i Linköping AB (publ)

RenoNorden sätter in extra resurser för att komma ifatt med sophämtningen i Linköping

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2017 12:51 CEST

Under torsdagen träffades Tekniska verkens vd Anders Jonsson och RenoNordens regionchef Magnus Åberg för att diskutera den, i vissa avseenden, bristande leveransförmågan i Linköping. Problemen har drabbat vissa av Tekniska verkens kunder med försenade och uteblivna sophämtningar. Nu sätter entreprenören in extra resurser för att komma ikapp med uteblivna hämtningar.

Sedan RenoNorden tog över som ny entreprenör hos Tekniska verken har det förekommit vissa inkörningsproblem. Även nu under sommaren har det varit problem där semestervikarierna har haft svårigheter att hinna med den ordinarie personalens turer och hämtningsscheman. Det har även skett en del sjukskrivningar vilket har gjort att resurserna inte har räckt till. RenoNorden kommer nu att sätta in extra resurser och planen är att bolaget ska vara ifatt med sina turer senast måndag vecka 29.

Informerade om läget

Under torsdagen träffades Tekniska verkens vd Anders Jonsson och RenoNordens regionchef Magnus Åberg, som informerade om situationen i Stockholm där delar av de anställda har gått i vild strejk. Information runt den pågående konflikten hänvisas till RenoNordens informationsavdelning. Även RenoNordens finansiella situation diskuterades under mötet. RenoNordens svenska verksamhet går enligt plan och Magnus Åberg bedömer att kunderna i Sverige inte ska behöva känna någon oro för att bolaget inte ska kunna leva upp till sina åtaganden.

RenoNorden ber om ursäkt

-Vi beklagar störningarna och ber om ursäkt till linköpingsborna. Vi gör allt vi kan för att lösa den uppkomna situationen, säger Magnus Åberg.

Nästa vecka ska allt fungera

– Det var ett bra möte där min insikt och kunskap om RenoNordens situation ökat, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken. De problem som bolaget har rent finansiellt och situationen i Stockholm är inte min sak att kommentera, men situationen i Linköping har inte med detta att göra. Där har jag med stort allvar krävt en skärpning. Det är glädjande att jag så snabbt fick till ett möte med Magnus, som nu har lovat att med kraft se till att Linköpingsverksamheten från och med måndag vecka 29 ska fungera enligt vårt avtal. Jag måste verkligen be de kunder som har drabbats om ursäkt och hoppas att läget från och med nästa vecka kommer att fungera på det sätt som våra kunder har rätt att kräva, säger Anders Jonsson.


För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Remneblad, Marknadsdirektör Tekniska verken
070-60 70 175
fredrik.remneblad@tekniskaverken.se

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/