Falkenbergs kommun

​Renovering stänger Söderbron i Falkenberg mellan 3 april till 31 maj

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 11:03 CET

Mellan den 3 april och den 31 maj är Söderbron helt stängd för motortrafik till följd av ett renoveringsarbete. Att cykla kommer därför att vara det smidigaste och lättaste sättet att ta sig fram i Falkenbergs centrum under våren.

Det är en övergångskonstruktion som ska bytas och arbetet innebär att bron behöver stängas av för motortrafik. Cykel- och gångbanan kommer däremot att vara öppen.

Rörig trafiksituation väntar – cykel kommer vara det snabbaste färdmedlet

Söderbron är en av Falkenbergs mest trafikerade leder. Under en vardag passerar i snitt över 10 000 bilar och avstängningen kommer påverka trafiksituationen i hela staden. Biltrafikanter kan räkna med köer och det kommer vara viktigt att planera sin resa.

– Det bästa tipset för att ta sig fram i Falkenbergs centrala delar är att cykla. För de som har möjlighet att göra det kommer det vara ett mycket smidigare alternativ än att ta bilen, säger Anneli Johannson, gatuchef på Falkenbergs kommun.

Vi kollar på åtgärder för att underlätta för trafiken

Att det kommer bli en rörig trafiksituation under reperationen är oundvikligt. Just nu undersöker vi flera möjliga åtgärder för att underlätta för trafikanter så mycket som möjligt.

– Vi har till exempel en bra dialog med Hallandstrafiken och med Trafikverket. Vi tittar också på vilka tillfälliga trafikregleringar som skulle kunna underlätta för biltrafikanter, säger Anneli Johansson.

Orsaken till att bron stängs för motortrafik

Anledningen till att bron ska repareras är att en så kallad mittlamell är i stort behov av att bytas ut. Det är en järnkonstruktion mellan vägen och bron. Den lagades tillfälligt under våren 2016, men den behöver ersättas av en ny lamell. Även gummit runt lamellen, som suttit där sedan bron byggdes 1989, är slitet.

- Den här typen av konstruktioner slits och behöver bytas ut med jämna mellanrum. Det är ett nödvändigt arbete för att bron även fortsättningsvis ska vara säker för motortrafik, säger Anneli Johansson.

I samband med bytet av övergångskonstruktionen kommer det även bytas beläggning på hela bron.

Så här har vi mätt trafiken på Söderbron

Trafiken på Söderbron mättes under en vecka i november 2017. Dygnstrafiken var då 9 700 passerande bilar vilket är ett medelvärde för hela veckan. På vardagar var snittet 10 700 passager och på helgdag 7 100 passager. Mest bilar var det på vardagar mellan klockan 16 – 17.

Kontaktperson
Anneli Johansson, gatuchef
0346-88 65 61 eller 0721 43 59 79
anneli.johansson3@falkenberg.se.

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".