Statens Fastighetsverk

Renoveringen av Moderna Museet och Arkitekturmuseet i sitt slutskede - kostnaderna kan nu bedömas

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 12:05 CEST

Arbetet med Moderna Museet och Arkitekturmuseet befinner sig i slutfasen. Statens fastighetsverk kan nu bedöma kostnaderna till ca 170 Mkr för renoveringen, ombyggnaden och hyran av tillfälliga lokaler.

I april 2002 gjorde Fastighetsverket en första preliminär bedömning av kostnaderna till 110 Mkr för renoveringen, iordningställandet och hyran för ersättningslokaler. Under arbetets gång har ytterligare skador upptäckts och några renoveringar har fått en större omfattning. Arbetsvolymen har ökat, vilket påverkat byggkostnaden, utrednings- och
projekteringskostnaden samt kostnaden för ersättningslokaler som hyrts längre tid än beräknat. Även kvalitetsarbetet har ökat i omfattning, bl a har kvalitetsuppföljningen av både projektering och bygge gjorts med syfte att se till att vi uppnår målet med bra inomhusmiljö och förtroende för byggnaden.

Exempel på tillkommande arbeten
De invändiga taken i Arkitekturmuseets utställningssalar har bytts ut och ventilationen byggts om. Arbetet har blivit mer omfattande gällande renoveringen av krypgrunderna i Arkitekturmuseet. Där har det tagits bort mer material och tätats mer än vad som bedömdes nödvändigt innan golvet hade lyfts upp. Alla golvmattor har bytts ut i båda museerna och underlaget slipas noga för att säkra ett bra resultat. Några arbeten har tillkommit för att få bättre förutsättningar för fastighetsdriften, såsom förbättringar av klimatanläggningen och det datoriserade styrsystemet.

Ansvarsfrågan
Utredning om ansvar beräknas avslutas under hösten 2003. Därefter vidtar förhandlingar med berörda parter.

Erfarenheter från renoveringen
Fastighetsverket kommer att bjuda in till ett seminarium i mars 2004 för att dela med sig av erfarenheter från renoveringen. Vi kommer att redovisa utförligt vad som framkommit så att erfarenheter kan spridas i bygg- och fastighetsbranschen och att liknade händelser därmed kan
förebyggas i framtiden.

Kontaktpersoner:
Ulf Tomner, förvaltare/projektledare Statens fastighetsverk, tel 08 696 72 10/070 268 71 71
Peter Ohrstedt, chefsarkitekt Statens fastighetsverk, tel 08 696 70 50/070 883 22 50
Anders Ahlberg, fastighetschef Statens fastighetsverk, tel 08 696 72 01/070 578 82 01

Ann-Charlotte Spegel-Berg, presskontakt Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm
Tel: 08-696 0000, 070-212 71 22, press@sfv.se www.sfv.se

Statens fastighetsverk ansvarar för byggnader, parker, skogar och marker runt om i landet som ägs av staten. De flesta fastigheterna tillhör Sveriges nationella kulturarv och är en väsentlig del av vår historia. Vi förvaltar de kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, äldre delar av huvudstaden, statliga kulturinstitutioner, äldre befästningsverk, skogar och marker i Norrland, älvsträckor vid de skyddade älvarna, kronoholmar längs hela kusten samt svenska ambassader utomlands.