Rentokil Initial

Rentokil – Skydd mot skadedjur inom läkemedelsindustrin

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 11:47 CET

De strängaste kraven är vägledande för oss i samarbetet med läkemedelstillverkare och den övriga medicinska industrin. Rentokils proaktiva skadedjursservice och korta responstid när ett problem uppstår ger högsta möjliga skyddsnivå, minimerar riskerna för korskontaminering av känsliga produkter och hjälper kunden till bästa överensstämmelse med gällande lagar, regler och förordningar inom vårt ansvarsområde.

Principen är att skapa en eller flera skyddsbarriärer kring och i kundens fastighet för att förhindra att skadedjur tar sig in i rena utrymmen. Dessa skyddsbarriärer inspekteras regelbundet för bibehållen verkningsgrad och åtgärder vidtas för att möta skadedjursriskerna.

Vi nöjer oss inte med att bara utföra kontroll- och bekämpningsåtgärder, våra tekniker hjälper er att söka orsaken till problemen och bistår er i att förhindra att samma problem uppstår flera gånger. I särskilt känsliga miljöer kan vi även etablera det unika PestConnect systemet.

All information från varje servicebesök redovisas i PestNetOnline, Rentokils rapport- och analysverktyg. I systemet kan vi belysa problempunkter och ge mycket tydlig information om åtgärdsbehov, utförd service och händelser i anslutning till vår verksamhet hos kunden.

En handläggningsfunktion gör kundens interna kvalitetsarbete överskådligt och enkelt att fullfölja. All teknisk utrustning och de händelser som är knutna till respektive kontrollpunkt indikeras även i interaktiva planskisser. Trendanalyser i diagramform, fotografier, tidpunkter, använda preparat – allt finns tillgängligt för användaren under stark sekretess.

Tack vare denna spårbarhet och transparens kan vi enkelt uppfylla certifierande standarder.

För mer information, kontakta:

Craige Allen, Marknadschef.

E-post: craige.allen@rentokil-initial.com

Tel: 08-410 47 314

Rentokil Initial är en världsledande serviceleverantör inom textil, hygien och skadedjurskontroll och bedriver verksamhet i mer än 50 länder i Europa, Nordamerika, Asien samt Afrika. Företaget har cirka 68 000 anställda och är börsnoterat på London Stock Exchange.

Rentokil Initial i Sverige opererar under varumärkena Rentokil och Initial. Mer information finns på www.initial.se och www.rentokil.se.