Vägverket

Reparation av Gamla Svinesundsbron under resten av året

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 08:57 CET

Den 27 februari inleder Vägverket omfattande reparationsarbeten på Gamla Svinesundsbron. Arbetena pågår året ut.


Framkomligheten kommer att bli mycket begränsad då endast ett körfält är öppet. Trafiken regleras med trafikljus. Hastigheten begränsas till 30 km/tim. Högsta totalvikt för allmän trafik är 3,5 ton – gäller ej bussar och arbetsfordon. En gångbana kommer att vara tillgänglig under hela reparationstiden.

Gamla Svinesundsbron, som öppnades för trafik 1946, är sedan 2006 ett statligt minnesmärke. Bron är i behov av omfattande underhållsåtgärder som ska utföras så att det kulturhistoriska värdet bevaras. Reparationsarbetena genomförs i flera etapper under åren 2007 till 2008.

Etapp 1 – mars -07 till december -07
I huvudsak utförs arbetet på brobanans västra del där hela gångbanan byts ut. Gångtrafiken kommer att ske på den östra sidans befintliga gångbana.

Från Vägverkets sida ber vi om överseende med störningarna och vänder oss till trafikanterna med följande:
* välj så långt möjligt andra vägar,
* räkna med att resan kommer att ta något längre tid än vanligt,
* visa omsorg om medtrafikanterna och de personer som arbetar på vägen.

Mer information finns på www.vv.se/vagprojekt

För mer information, välkommen att kontakta Vägverket
Abbi Tehyrell, projektledare, tel: 0521-274819, mobil: 070-318 33 18Eva-Marie Mendahl
Informationsansvarig
eva-marie.mendahl@vv.se
Direkt: 031-63 68 06
Mobil: 070-311 63 80
Fax: 031-63 52 70

Elin Dahlgren
Pressinformatör
elin.dahlgren@vv.se
Direkt: 031-63 53 50
Mobil: 070-661 97 96
Fax: 031-63 52 70