Sundsvalls kommun

Reparationer av bro över E4 i Bydalen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 08:24 CEST

Norrgående bro över E4 från Alnö/Gärde mot Bydalen kommer att repareras under perioden 3 september - 5 oktober.

Varför görs insatsen?
Åtgärden är prioriterad då det finns betongskador under asfaltsbeläggningen.

Detta händer under ombyggnaden
Beläggningen på bron kommer att tas bort och tätskikten byts ut. Ny beläggning läggs efter det på bron.

Störningar och konsekvenser under byggtiden

  • begränsad framkomlighet med sänkt hastighet och ett körfält
  • ojämnheter i vägbanan under byggtiden 
  • buller och vibrationer
  • damm och grus

Räkna med längre restider.

Kontakt:
Anders Calissendorff
projektledare, gatuavdelningen
tfn: 060-19 21 78, 070-550 31 07