Nättidningen Payback / Payback Sverige

Replik till Mats Jonsson, Kriminalunderrättelsechef i Dalarna!

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 12:20 CEST

Payback Sverige har gett replik till Mats Jonsson, Kriminalunderrättelsechef i Dalarna, på de vaga och svaga anklagelseakter han framför i Sveriges Radio rörande de internationella mc-klubbarnas verksamhet i allmänhet och i Dalarna i synnerhet. Repliken är publicerad som kommentar i samband med artikel och radioinslaget samt som pressmeddelande på MyNewsdesk.

Enprocentsbegreppet har ingenting med att stå utanför samhället eller med kriminalitet att göra.  Se vidare begreppsförklaring: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-maerket-och-begreppet-onepercent-1-640519

 Mats Jonsson har länge fört ett privat korståg gentemot bikerklubbarna och fortsätter oförtrutet på den inslagna vägen. Dock består hans anklagelseakt alltid av svepande och obevisade påståenden. Påståenden som han aldrig förmår bevisa är korrekta i sak.

Faktum är att Polismyndigheterna i Sverige inte har några som helst bevis för mc-klubbarnas kriminalitet vilket de också tvingats bekänna i direkta rättsförhandlingar. De stödjer sig enbart på vedertaget språkbruk, sedvanligt språkbruk, vad de valt att kalla mc-klubbarna samt vad de sorterar  in under grov, organiserad brottslighet m.m vilket självklart är ett helt oacceptabelt beteende!

Läs mer på: http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/21/det-finns-inga-kriminella-mc-g-ng

Då Sveriges Radio är ett Public Serviceföretag med krav på allsidighet i sin nyhetsrapportering kräver Payback Sverige att även bikerkulturens sida av saken därför redovisas och får lika stort utrymme för vårt underlag i ämnet.

Peter Schjerva för Payback Sverige

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.