Storuman Energi AB

Replik till Maud Olofsson: Timavräkning - ett bättre sätt att sänka elkostnaderna

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 15:15 CET

Maud Olofsson föreslår i sin artikel på DN Debatt 3/2 att tillsvidareavtalen för el bör regleras. Hon väljer dock att inte nämna de viktigaste frågorna som påverkar konsumenternas elpriser.

En av dem är att införa timavräkning på el för samtliga konsumenter. Idag har vi månadsavräkning vilket innebär att elkonsumenten får ta del av sin elförbrukning en gång i månaden. Med timavräkning öppnas helt nya möjligheter. Dels får hushållen reda på hur mycket el de förbrukar timme för timme, dels kan de styra sin elkonsumtion till tider på dygnet då priserna är lägre, ofta kvällar och nätter. Kontentan är att hushållen med hjälp av timavräkning kan sänka sina elkostnader markant.

Genom att exempelvis låta tvätt- och diskmaskinen gå senare på kvällen skulle konsumenten kunna spara upp till 20 procent av sin elkostnad och samtidigt kraftigt minska sin klimatpåverkan.

Låt oss ta följande exempel. Stina Svensson bor i en lägenhet med en förbrukning på 5 000 KWh hushållsel. Stina släcker dagtid alla lampor och slår av standby på TV och dator. Hon låter givetvis kyl och frys gå som vanligt dygnet runt, men sätter på sin disk- och tvättmaskin då priserna är låga, det vill säga kvälls- och nattetid. Under december 2009 när elpriset var som högst, hade Stina kunnat spara 11,5 procent, motsvarande 9 öre/KWh, genom att dra ner sin förbrukning när elen är dyr. Om samtliga Sveriges dryga 4,5 miljoner hushåll gjort som Stina skulle hushållen kunnat spara uppemot 500 miljoner kronor under december 2009. Detta är en mycket låg beräkning, eftersom en stor del av Sveriges befolkning bor i villa som förbrukar betydligt mer el än en lägenhet.

Räknar man på vinsten för miljön hade vi under samma månad (december 2009) kunnat minska användandet av kol- och kondenskraftverk med 40 procent om vi haft timavräkning på el. Orsaken är att när konsumenten förflyttar en del av förbrukningen till kvällar och helger blir samhällets totala förbrukning jämnare spridd över dygnet och elleverantörerna slipper ta till ”smutsel”, det vill säga el producerad av fossila bränslen.

Infrastrukturen finns redan på plats. Enligt en rapport från Sweco klarar över 90 procent av de nya befintliga elmätarna att hantera timmätvärden som krävs för en korrekt insamling. Många nätbolag erbjuder idag storförbrukande företag möjligheten till timtaxa på el, vilket visar att infrastrukturen fungerar.

Konsumenterna vill dessutom ha timavräkning. En undersökning som omfattade 1009 personer som Storuman Energi beställde under våren 2010 visar följande resultat:

  • Hela 86 procent av svenskarna anger att de skulle förändra sitt beteende om de hade haft timtaxa på el och fått en varning via sms eller mejl om att elen skulle bli dyr under några timmar.
  • Om man hade haft en display hemma som visade skillnader i pris över dygnet skulle 91 procent av svenskarna förändra sin elkonsumtion.

Timavräkning av el måste bli en möjlighet för alla konsumenter. Inte enbart för dem som bor i villa och har en elförbrukning som överstiger 8000 KWh, vilket Energimarknadsinpektionen har föreslagit regeringen.  Därmed utesluter Energimarknadsinspektionen ungefär 75 procent av hushållen att få ta del av timavräkning och därmed möjligheten att sänka sina elkostnader.

Åter igen får man känslan av att Energimarknadsinspektionen går i eljättarnas ledband. Men jag tror inte att Maud Olofsson gör det. Nu är det upp till dig att ta Sverige in i ett nytt, modernt elsamhälle!

 

Nils-Gunnar From
VD Storuman Energi