Clarex Europa AB

Repmontering vid Nya Karolinska Sjukhuset

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2010 07:30 CET

När Clarex skulle montera sina nya skyltar vid Nya Karolinska Sjukhuset
valde företaget en miljövänlig monteringsmetod.

Den utförs av företaget C2 Vertical Safety och går ut på att en
reparbetare firar sig ned till sin arbetsplats via två rep, ett
arbetsrep och ett back-up rep. Repen är förankrade i minst två av
varandra oberoende fästningspunkter. Om montaget utgår från ett hustak,
så firas skylten ner till rätt plats från taket.

- Däremot i fallet med Nya Karolinska Sjukhuset, fanns inget att fira
ner skylten ifrån. Istället firade vi upp den med rep. Detta är första
montaget som vi genomfört för Clarex men vi kommer att arbeta gemensamt
vid fler montage i framtiden, säger Johan Engdahl, på företaget C2, som
är ansvariga för projektet.

C2 sysslar i huvudsak med montering, inspektion och underhåll av objekt
på svårtillgängliga platser. Dessa återfinns bland annat på broar,
skorstenar, vindkraftverk eller på fasader. Dessutom har företaget en
växande verksamhet som säkerhetsansvariga för höghöjdsarbete på
exempelvis byggen.

- Höjder ska man alltid ha respekt för. Dock arbetar vi systematiskt
med att eliminera dessa risker. Professionellt utfört reparbete av
C2-certifierad personal innebär inte fler risker än exempelvis samma
arbete utfört från skylift, säger Johan Engdahl.

Stadsmiljöer blir mer och mer förtätade, uppställning av kranar och
skylifts inkräktar på trafik och människor som befinner sig I anslutning
till de objekt där montagen ska utföras.  Att utföra montage via rep
går, beroende på objekt, snabbare och effektivare. Dessutom är det
miljömässigt oslagbart.

- När vi på Clarex tillverkar våra skyltar använder vi miljövänliga
material och metoder i så stor utsträckning som möjligt. Därför är det
en självklarhet att tänka på miljön även när vi monterar skyltarna,
säger Robert Renz, VD på Clarex.

För ytterligare information:

Robert Renz, VD Clarex, tfn: 08-33 75 80,
robert@clarex.se

Johan Engdahl, C2, tfn 0702 95 95 08,
johan@c2access.se

Clarex är specialister på att lyfta fram det unika i kundernas verksamhet med en genomtänkt skyltkommunikation. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda kompletta skyltlösningar, allt från rådgivning och design till produktion och service. För ett bestående intryck.