Republikanska Föreningen

REPUBLIK HET FRÅGA I RIKSDAGENS MOTIONSSKÖRD

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:24 CET

I år har motioner angående kungahuset inkommit från ledamöter hemmahörande i folkpartiet, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.För att läsa de fullständiga motionerna: gå in på www.riksdagen.se eller använd länkarna under respektive sammanfattning nedan.


Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) kräver att republik införs och i väntan på detta att kungen förlorar sina kvarvarande maktbefogenheter kopplade till uppdraget som statschef.

Motion 2006/07:K352

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=410&dok_id=GU02K352&rm=2006/07&bet=K352Fredrik Olovsson och Johan Löfstrand (s) konstaterar att arvkungadömet inte är förenligt med alla människors lika värde. Adeln förlorade sina sista exklusiva rättigheter under förra mandatperioden. Det är nu dags att även kungahuset förlorar sin maktställning och att republik införs.

Motion 2006/7:K320

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=410&dok_id=GU02K320&rm=2006/07&bet=K320Veronica Palm, Hillevi Larsson och Magdalena Streijffert (s) kräver att den sittande grundlagsutredningen får ett tilläggsdirektiv som går ut på att utreda en övergång till republik.
Motion 2006/07:K2256

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=410&dok_id=GU02X2256&rm=2006/07&bet=2256Hillevi Larsson och Veronica Palm (s) vill utöka riksrevisionens insyn i de delar av kungahusets ekonomi som utgörs av skattemedel.

Motion 2006/07:289

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=410&dok_id=GU02K289&rm=2006/07&bet=K289Hillevi Larsson och Veronica Palm (s) vill avskaffa de kungliga flaggdagarna med hänvisning till att det finns viktigare saker att flagga för än att någon av de kungliga råkar ha namnsdag eller fyller år.
Motion 2006/07:K288 http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=410&dok_id=GU02K288&rm=2006/07&bet=K288Marianne Berg m.fl. (v) kräver att den sittande grundlagsutredningen får ett tilläggsdirektiv som innebär att även republikfrågan blir föremål för utredning.

Motion 2006/07:K287

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=410&dok_id=GU02K287&rm=2006/07&bet=K287Lars Ohly m.fl. (v) vill sänka apanaget till kungahuset redan i år, i väntan på att monarkin avskaffas.

Motion 2006/07:K335

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=410&dok_id=GU02K335&rm=2006/07&bet=K335


Max Andersson m.fl. (mp) föreslår att kungen går i pension vid 65 års ålder och att monarkin avskaffas i samband med detta. En utredning bör tillsättas med uppdrag att befria svenska folket från arvkungadömets principer.

Motion 2006/07:K311

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=410&dok_id=GU02K311&rm=2006/07&bet=K311


Mer info: Republikanska Föreningens ordförande: Hillevi Larsson tel: 070 - 560 65 17, e-post: hillevi.larsson@riksdagen.se

Republikanska Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för införandet av republik på demokratisk väg.

E-post: foreningen@repf.se Postgiro: 114 96 91-6 hemsida: www.repf.se