Bodens kommun

Resa vidgar vyer om miljö för Bodenskolor

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:25 CET

Hållbar utveckling är i fokus för skolor i Boden. Projekt pågår med andra skolor och länder. Det senaste är ett samarbete med Guatemala. En grupp från Barn och utbildningsförvaltningen ska åka på en studieresa till Yalambojoch, en bergsby i Guatemala, för att lära sig mer om miljöfrågor.

Det är Globala skolan, ett program genom Internationella Programkontoret, under Utbildningsdepartementet, som arrangerar besöket.

Många förskolor och grundskolor i Boden arbetar redan med hållbar utveckling och miljöfrågor. Nu vill Barn och utbildningsförvaltningen vidga vyerna. Därför reser de med andra kommuner i Norrland. Från Boden åker sex personer. Det blir i mars och temat är miljö och hållbar utveckling.

Genus på dagordningen

– Vi bor hos familjer i en bergsby. Under besöket är vi i olika grupper med olika teman. Min grupp tittar på genusperspektiv, exempelvis hur män och kvinnor fördelar uppgifter mellan sig. Det blir också tid att besöka skolor, marknader och att arbeta med värdfamiljen på åkern eller i hemmet, berättar Åsa Wengelin, rektor på Brönjaskolan i Sävast.

Byn har även haft besök från andra kommuner i Sverige. Globala skolans representanter finns på plats under besöket. De talar spanska och kan översätta till svenska. Få personer talar engelska i Centralamerika.

De som reser är Tommy Bergström, NO-lärare på Brönjaskolan, Annica Samuelsson, facklig

företrädare, Joanna Hübinett, språklärare Sandenskolan, Leka Ekh, biträdande förvaltningschef, Inger Westman Arvesen, utbildningsnämnden och Åsa Wengelin, rektor på Brönjaskolan.

– Vi har en grupp med både lärare, rektor, chef från förvaltning, utbildningsnämnden och facket. Det är bra för att få olika perspektiv. Kommunen betalar 7000 kr per deltagare och resan till Stockholm, resten står Globala skolan för.


Temadag miljö senare i år

– Syftet med resan är att lära oss mer om andra kulturer och använda kunskapen i undervisningen. När vi kommer hem har vi ett uppdrag från Globala skolan att sprida kunskaperna från resan till fler lärare och elever. Vi planerar en gemensam dag för alla lärare i kommunen senare i år. Temat är hållbar utveckling. Där ska vi visa upp hur kommunens skolor jobbar med hållbar utveckling i undervisningen. Då berättar vi om våra erfarenheter från resan till Guatemala, berättar Åsa Wengelin.

Ytterligare information:

Åsa Wengelin
Rektor
Brönjaskolan
Tel: 0921-622 38,

Mobil: 070-25 628 68

Lena Ekh

Ekonomi- och bitr. förvaltningschef

Tel: 0921-62329

070-6402329