Västtrafik

Resandet med Västtrafik fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 15:49 CET

Trots lågkonjunktur och ökad arbetslöshet innebar 2009 en svagt positiv resandetillväxt för Västtrafik. Medan den totala ökningen stannade på 0,1 procent så ökade lokaltrafiken 4,7 procent. Den regionala tågtrafiken stack ut rejält med en uppgång på 17 procent. Lägre trafikkostnader innebar samtidigt minskade utgifter för Västtrafiks ägare.

- Jämfört med 2008, då vi hade en mycket stark utveckling, har konjunkturläget lett till att det totala resandet under 2009 inte ökade så som vi hade hoppats. Året har också innehållit kontantstopp i hela regionen samt att vi slutfört sista fasen i införandet av ett nytt betalsystem, vilket berört många resenärer. I skenet av det är det mycket glädjande att se att den regionala tågtrafiken ökar kraftigt och att resandet i Göteborgs stadstrafik fortsätter att öka säger Lars Backström, VD för Västtrafik.

Positiv avvikelse från budget
Västtrafik omsatte under året drygt 5,5 miljarder kronor, en uppgång med nära 6 procent jämfört med 2008. Verksamheten finansierades till ca 45 procent av ägarna – Västra Götalandregionen och de 49 kommuner som ingår i regionen. Att resultatet blev 77 Mkr bättre än budget får positiva konsekvenser för ägarnas tillskott till verksamheten.

- En minskad allmän kostnadsutveckling för trafiken innebär att ägartillskotten till Västtrafik minskade med 77 Mkr vilket ju är positivt för regionen och kommunerna och därmed skattebetalarna, säger Leif Blomqvist, styrelseordförande för Västtrafik.

Högre biljettintäkter än året före
Jämfört med 2008 ökade Västtrafik sina biljettintäkter med 90 Mkr under 2009. Bakom uppgången ligger dels en generell prishöjning men också olika insatser under året. Satsningen på Öresundståg, där Västtrafik är en av delägarna, Göteborgs stads inköp av områdesladdningar för personer som är 65 år eller äldre samt ökad försäljning av SMS-biljetter är några av förklaringarna.

Satsar på fortsatt ökning 2010
Under 2010 fokuserar Västtrafik på åtgärder som ska öka resandet i linje med visionen om fördubblat kollektivt resande år 2025 samt på att kontinuerligt arbeta för nöjdare kunder.

- Vi ska bli mycket bättre lyssna på våra kunder och låta dem hjälpa oss att prioritera, att kontinuerligt sänka tröskeln för att åka kollektivt och att införa moderna lösningar som förenklar för resenärerna, förklarar VD Lars Backström.

Exempel på sådana åtgärder som införs med start under våren är bland annat olika e-handelslösningar på Västtrafiks hemsida, utökade SMS-funktioner, dubbeldäckare som ökar kapaciteten mellan Öckerö och Göteborg, nya fordon i Göteborgs stadstrafik, som har både bättre miljöprestanda och luftkonditionering som standard. Senare i år sker kraftigt utökat turutbud och dubbeldäckare mellan Borås och Göteborg.

- Att 82 procent av våra resenärer säger sig vara nöjda med sin senaste resa ger oss råg i ryggen. Jag är säker på att 2010 blir ett spännande år med mycket ny trafik i bland annat Göteborg och i Sjuhäradsområdet och fokus på fler och nöjdare kunder, säger VD Lars Backström.

För mer information:
Lars Backström, VD Västtrafik, 0707-51 33 00
Leif Blomqvist, styrelseordförande Västtrafik, 0707-31 84 50
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se