Resco AB

Resco AB (publ): Årsstämman senareläggs

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 13:29 CET

Årsstämman 2006 i Resco AB (publ) senareläggs.

Styrelsen i Resco AB har beslutat om ändrad tidpunkt för årsstämman 2006. Anledningen till den senarelagda tidpunkten är det pågående samgåendet med AcandoFrontec AB. Styrelsens avsikt är att årsstämman för 2006 ska hållas under juni månad, inte som tidigare meddelats den 27 april.För ytterligare information kontakta:
Per Killiner, CFO, telefon 070 890 30 35


Kort om Resco
Resco är ett internationellt konsultföretag inom IT, affärssystem och verksamhetsutveckling. Resco implementerar, vidareutvecklar och anpassar affärssystem och IT-system så att de i sin helhet stödjer uppdragsgivarens affärsverksamhet på bästa sätt. Rescos viktigaste affärspartner är IBM, Microsoft och SAP. Resco grundades 1982 och har idag omkring 290 anställda i Sverige, Tyskland och Finland. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1996. www.resco.se

De större aktieägarna, styrelser och ledningar i AcandoFrontec och Resco har enats om att föra en process syftande till ett samgående av de två företagen. Avsikten är att skapa ett ledande bolag i norra Europa för verksamhets- och IT-konsulter med bl.a. marknadsledande position i Sverige avseende affärssystem från SAP och Microsoft. Bolaget får efter samgåendet cirka 1000 medarbetare och en omsättning på cirka 1 miljard kronor.