Resco AB

Resco stärker sin finansiella ställning

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 16:25 CEST

Resco har genomfört en riktad nyemission till Erik Penser Fondkommission AB för vidare försäljning och stärker kassan med 12 miljoner kronor.


Rescos styrelse har idag den 26 september fattat beslut om en riktad nyemission med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 28 april i år. Nyemissionen består av 5.000.000 B-aktier i Resco AB och tecknas i sin helhet av Erik Penser Fondkommission AB till kursen 2,35 kronor per aktie för vidare försäljning. Rescos kassa får ett tillskott på 12 miljoner kronor.

Nyemissionen innebär en utspädning av aktiekapitalet med 13,7 procent och av antalet röster med 8,6 procent. Antalet B-aktier i Resco uppgår efter nyemissionen till 34.144.903.


För mer information vänligen kontakta:
Kjell Jacobsson, vd Resco AB, mobilnr 0708-90 30 50,
kjell.jacobsson@resco.se.


Riktad nyemission

Om Resco
Resco implementerar, bygger och vidareutvecklar affärssystem- och integrationslösningar. Företagets lösningar utvecklar kundernas samverkan med kunder och leverantörer samt effektiviserar interna processer och IT-system. Resco grundades 1982 och finns i Sverige, Finland och Tyskland. Resco har idag cirka 260 medarbetare. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. För mer information om företaget se
www.resco.se.