Umeå kommun

Rese- och kulturstipendium utdelade

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 16:12 CET

Nyckelharpisten Sunniva Abelli och illustratören Adam Stolterman tilldelas kulturnämndens rese- och kulturstipendium på 15 000 kr vardera. Utdelare var kulturnämndens ordförande Tomas Wennström.

Motiveringarna lyder:
För sitt själfulla spel och sitt arbete för att stärka folkmusiken tilldelas nyckelharpisten Sunniva Abelli kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2018. Abelli är en stöttepelare för Umeås musikliv, dels genom sitt musicerande i eget namn och konstellationerna Rim och Sammani, dels genom sitt engagemang och nätverksskapande för att tillgängliggöra och öppna upp folkmusiken för fler.

För sitt konstnärliga berättande tilldelas illustratören Adam Stolterman kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2018. Stolterman har bland annat publicerat uppmärksammade seriealbumet Ellna – ättling, en mörk fantasy där suggestiva akvareller sätter stämningen och för berättelsen framåt.

Om rese- och kulturstipendiet

Varje år delar kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Stipendierna är på 15 000 kronor vardera.

Mer information

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Eva Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.