TNS Sifo

Research International tillkännager en större rebranding av företaget

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:14 CEST

Research International (RI), ett av världens ledande företag inom marknadsundersökningar och innovation och en del av WPP Group, presenterar idag en global rebranding som symboliserar företagets strategi att arbeta med sina kunders mest krävande innovationssatsningar.Som ett led i företagets nya profil omstrukturerar Research International sin stora innovationsdatabas med cirka 40000 fall, så att vägledande data blir mer tillgängliga ute på de lokala marknaderna. Detta innebär en förstärkning av RI:s möjligheter att snabbt ge sina kunder lokalt förankrat stöd.

RI lanserar samtidigt en ny version av den globala webbplatsen (www.research-int.com), som ger tillgång till hundratals fallstudier som illustrerar RI:s expertis och visar på fördelarna av ett partnerskap med Research International. Satsningen vittnar om RI:s engagemang i innovation och vilja att vara en tillförlitlig partner för kunder världen över som använder sig av RI:s tjänster för att se till att de leder utvecklingen inom sina respektive branscher.

"Nu när vi definierar om organisationen stärker vi vår profil inom innovation, som ju har varit grunden för våra framgångar under mer än tre årtionden", säger Research Internationals VD Bob Meyers. "Genom att göra våra stora databaser mer tillgängliga för lokala branschexperter kan vi arbeta närmare kunderna och få en djupare förståelse för marknadsspecifika förutsättningar. De här strukturella ändringarna gör också att vi kan hjälpa kunderna att fatta strategiskt viktiga beslut genom att erbjuda både globala insikter och lokalt förankrad kunskap."

Allt detta uttrycks av Research Internationals nya logotyp, Global Innovation SphereTM, som betonar RI:s ställning som global rådgivare inom framför allt innovation.

 

Logotypen har tre delar: globen, banden och pilarna. Globen står för Research Internationals tilltro till global marknadsföring och det faktum att RI har tillgång till ett av världens största undersöknings-nätverk. Banden står för RI:s inriktning mot arbete i team och global kunskapsdelning. De symboliserar även RI:s nära samarbete med kunderna, som ju får råd och stöd under hela marknadsprocessen. Pilarna uttrycker RI:s tro på tillväxt genom innovation för våra kunders viktigaste varumärken. Hela logotypen gestaltar företagets mål och mission: hjälpa kunderna att hitta innovativa lösningar på sina affärsrelaterade behov.

"Det som gör Research International till ett spännande företag är just vår strävan att vara ledande inom global marknadsföring", kommenterar Meyers. "Sedan starten har Research International fokuserat på globala innovationsprocesser. Det RI erbjuder (från innovation och produktutveckling till butik, varumärkeshantering och kommunikation) är den typ av avancerade lösningar som kunden behöver för att fortsätta vara framgångsrik."

För mer information kontakta:

Yvonne Pernodd, VD Research International i Skandinavien
Tel: 0701 - 84 20 17
E-post: y.pernodd@research-int.com

 

Bengt Olsson, Vice VD Research International i Skandinavien
Tel: 0701 - 84 23 10
E-post: b.olsson@research-int.com

 

Om Research International

Research International (www.research-int.com) är en division inom Kantar, WPP:s konsultnätverk. Vi är ett av världens största kundundersökningsföretag med kontor i mer än 50 länder. Vi hjälper våra kunder att skaffa sig den kunskap och de insikter som ger dem förmågan att lyckas. Research International kan erbjuda branschledande lösningar oavsett om det handlar om att lansera nya produkter eller tjänster eller att stärka befintliga varumärken genom en bättre förståelse av konsumenterna.

Mer information finns på vår webbplats: www.research-int.com

 

Om SIFO Research International

SIFO Research International är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. Den svenska delen bildades 1954 och hette tidigare Sifo Research & Consulting. Vid årsskiftet 2007/2008 bildade det svenska företaget en ny skandinavisk enhet tillsammans med systerföretagen i Danmark och Norge. Den skandinaviska enheten har idag 280 anställda och omsätter 400 MSEK.

I en värld av ständig förändring bidrar vi med förstklassig kunskap, och hjälp att tillämpa den kunskapen för att förbättra våra kunders värdeskapande förmåga, på såväl internationell som svensk basis. Detta gör vi genom att erbjuda kombinerad undersöknings- och konsultkompetens. Vi bedriver verksamhet inom områdena Organisation och Ledarskap, Varumärken och Kommunikation, Kund och Marknad, Media samt SIFO Opinion och Samhälle.

Mer information finns på vår webbplats: www.sifo.research-int.se