Svenska Bussbranschens Riksförbund

Reseavdragen – ett storstadsfenomen som inbjuder till fusk

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:59 CET

Det är en missuppfattning att reseavdrag främst görs av långpendlare i den norrländska glesbygden. Flest och störst reseavdrag görs i storstadsområdena. Och fusket med reseavdragen är oerhört utbrett. Det visar en rapport som Bussbranschens Riksförbund, BR, och branschnätverket Buss och Samhälle tagit fram.

- Hur man än räknar så är det framför allt personer som bor i regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö som gör avdrag för resor till arbetet. Norrlänningar och andra glesbygdsbor gör jämförelsevis få avdrag, säger Lars Sandberg, ansvarig för opinionsbildning inom BR och projektledare för Buss och Samhälle.

Reseavdragen i Stockholms län kostar lika mycket som alla reseavdrag som görs i Dalarna och hela Norrland tillsammans.

Enligt Skatteverket fuskar nästan hälften av alla som gör reseavdrag. Detta fusk kostar statskassan 1,4 miljarder kronor varje år i uteblivna skatteintäkter. Fusket kan pågå år efter år eftersom Skatteverket inte har resurser att avslöja fuskarna. Inte ens fem procent av avdragen granskas.

- Dessa pengar skulle i stället kunna användas för att bygga upp vår gemensamma välfärd. Inom kollektivtrafiken skulle pengarna räcka till att sänka alla biljettpriser i landet med 16 procent, eller nästan 100 kronor för SLs månadskort eller 200 kronor för Västtrafiks 30-dagarskort, påpekar Lars Sandberg. Eller till att driva all kollektivtrafik i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland under ett helt år och ändå få 200 miljarder kronor över.

Rapporten visar också att reseavdraget i sin nuvarande form befäster köns- och inkomstklyftorna i samhället. Av de personer som gör reseavdrag är cirka 60 procent män. Män gör i snitt större avdrag än kvinnor. Reseavdragen ökar också med stigande lön. Mycket få låginkomsttagare gör reseavdrag, medan andelen höginkomsttagare är stor.

- Det finns ett starkt stöd i samhället för att reformera reseavdraget. Från branschens sida förespråkar vi ett avståndsbaserat reseavdrag, vilket redan finns flera europeiska länder som till exempel Norge och Danmark. Det finns många vinnare och få förlorare med sådant system. Långpendlare och glesbygdsbor får fortsätta att göra reseavdrag. Möjligheterna att fuska beskärs kraftigt. Skatteverkets kontroller blir enklare, effektivare och billigare. Miljön blir bättre. Och kollektivtrafiken stimuleras, avslutar Lars Sandberg.

Rapporten finns att ladda ned från BRs webbplats www.bussbranschen.se.För mer information kontakta:
Lars Sandberg, ansvarig för opinionsbildning och lobbying på BR och projektledare Buss och Samhälle, på telefon 08-442 72 78 eller 070-648 55 99. E-post: lars.sandberg@bussbranschen.se
Helena Gibson Ek, infomationsansvarig BR, på telefon 08-442 72 72 eller 070-648 24 00. E-post: helena.gibson-ek@bussbranschen.se


Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politi-ker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag be-driver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 10 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se