Resenärsforum

Resenärerna har rätt att få betala ombord

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2013 12:07 CET

Tolkningen av EU-förordningen ger Resenärsforum rätt i sin kritik av betalningssystemet

Det ska vara enkelt att betala för sig i kollektivtrafiken. Och det är fullständigt självklart att man ska kunna betala även ombord, säger Resenärsforums ordförande Karin Svensson Smith. Hon understryker att EU-förordningen formulerar det självklara att resenärerna har skyldighet att betala och trafikföretaget har skyldighet att sälja biljetter.  Det är inget administrativt påbud uppifrån, det är resenärernas rättigheter, säger hon. Kollektivtrafiken är till för alla invånare. Att krångla till det som Skånetrafiken har gjort är helt oacceptabelt. Det är inget konstigt om det skulle bli dyrare att köpa biljetter kontant eller ombord. Det är bra om många köper i förväg, och det är krävs tillräckligt många biljettautomater. Men det måste vara möjligt att betala ombord, även kontant. Alla ska vara välkomna.

Resenärsforum har nyligen gjort en KO-anmälan om vägrad kontantbetalning i kollektivtrafiken, vilket är ett problem i fler län i Sverige, säger Resenärsforums generalsekreterare Kurt Hultgren. Det var också Resenärsforums anmälan för ett år sedan som fick SJ att ta tillbaka sitt beslut om att sluta acceptera köp ombord på tågen. Kollektivtrafiken är till för resenärerna. 

Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation.

Karin Svensson Smith                         Kurt Hultgren

ordförande Resenärsforum                   generalsekreterare Resenärsforum

tel 070-34 39 515                                tel 0707-88 44 77

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.