Resenärsforum

Resenärerna måste få ökat inflytande

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 14:08 CEST

Almedalsveckans transportdag den 1 juli inleddes med ett seminarium där erfarenheter från omreglering av kollektivtrafiken i andra länder redovisades.

Företrädare för de stora internationella trafikföretagen Veolia Transport och Keolisgruppen visade flera exempel på att resandet ökar. De underströk starkt behovet av en bra dialog med resenärerna.

I Storbritannien finns en lag som säger att varje trafikföretag ska ha samråd med resenärerna. Samråden kan gälla både tidtabeller, fordon och bemötandet.

Resenärsforums generalsekreterare Kurt Hultgren sade i sitt inlägg att  motsvarande samråd borde vara ett krav i vårt land och föreslog att en resenärsombudsman ska inrättas för varje trafiksystem.   

En ökad dialog mellan resenärerna gynnar trafikföretagen då det endast är resenärerna som kan avgöra hur en attraktiv kollektivtrafik kan utformas och med ökad attraktivitet ökar också resandet.

För mer information, kontakta Kurt Hultgren 0707884477.

 

Om Resenärsforum
Resenärsforum är en organisation som arbetar för bättre kollektivtrafik sett ur kundens/resenärens synvinkel. Vi är medlemmar i Sveriges Konsumenter och den internationella resenärsorganisationen EPF, (European Passengers' Federation).
Vi är remissorgan för statliga utredningar inom kollektivtrafiken och vi är representerade i ett antal större projekt avseende framtida kollektivtrafik.
Enskilda resenärer såväl som företag är välkomna att stödja vår verksamhet genom ett medlemsskap.