Svensk Kollektivtrafik

Resenärerna nöjda med färdtjänst och sjukresor

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 10:00 CET

90 procent av resenärerna som använder färdtjänst eller sjukresor är nöjda med både sin beställning och den senaste resan. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet. Trots det höga betyget minskar nöjdheten svagt jämfört med tidigare år.

- Vi ser i våra analyser att fortsatt hög nöjdhet bibehålls om beställningscentralen fokuserar på svarstid och bemötandet i telefon. Det är också viktigt med förarens bemötande och att resenären kommer fram på utlovad tid, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

Hela 96 procent anger att de är nöjda med tjänsten om resenären snabbt får svar i telefon när de ska beställa och dessutom inte råkat ut för försening på sin resa. De som är yngre reser oftare dagligen i färdtjänsten och är inte lika nöjda som genomsnittet, det skiljer nio procentenheter.

- Nöjdheten varierar också beroende på vilken funktionsnedsättning resenären har. Detta är något vi i branschen måste ta till oss och arbeta vidare med, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

De allra flesta är nöjda med förarens bemötande, 93 procent sammanslaget, och 95 procent anser att föraren hittar till rätt adress.

- Förare som kör serviceresor har ett stort ansvar för de som av olika skäl inte kan resa med vanliga kollektivtrafiken och där finns det ett extra behov av trygghet, korrekt bemötande och hög servicenivå, säger Mattias Andersson. Den förarcertifiering som många av våra medlemmar bedriver är därför ett viktigt medel för att både stärka förarens kunskaper och trygga en god kvalitet för resenären.

För mer information:
Mattias Andersson, ansvarig ANBARO, mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se 076-526 90 75

Relaterat material: Årsrapport Barometer för anropsstyrd trafik 2016 med analyser och sammanfattningar

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen in färdtjänst och/eller sjukresor i 83 procent av landets kommuner.

Våra medlemmar, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag, erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,5 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 62 procent av landets tågtrafik.