Stockholms Läns Landsting

Resenärerna positiva - bränslecellsbussarna tysta, trygga och bekväma (SL)

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 10:55 CEST

Resenärerna gillar de tre bränslecellsbussarna som började rullar på linje
66 i Stockholm i augusti. Tre av fyra resenärer visste att de åkte med
framtidens teknik.

- Omdömena om bussarna är överlag positiva. De flesta tycker att bussarna är både tystare och mer komfortabla än vanliga bussar och känner sig trygga med den nya tekniken, berättar Jonas Strömberg, miljöchef på SL.

Många vill också veta mer om hur bussarna fungerar, men trots stort intresse för miljövänlig trafik vill få betala mer. Punktlighet och turtäthet har högsta prioritet hos de flesta.

Allt detta visar en passagerarenkät ombord på de två bränslecellsbussarna på linje 66 som utförts av ÅF-Infrateknik AB på uppdrag av SL, Fortum,
Miljöförvaltningen, Busslink och KTH.

Undersökningen baserar sig på 518 enkätsvar, vilket innebär en svarsfrekvens på 90 procent. Mer i detalj visar undersökningen att 74 procent anser att bussarna är tystare och 62 procent att komforten är bättre jämfört med vanliga bussar.

Merparten av passagerarna (74 procent) känner sig också trygga med tekniken, endast tre procent känner sig inte trygga. Många av passagerarna vill veta mer om vätgas- och bränslecellstekniken, 43 procent vill ha mer information.

Hela 85 procent av resenärerna anser att det är viktigt med miljövänlighet, det graderas till exempel högre än komfort (80 procent). Men det ska helst inte kosta något. Majoriteten (63 procent) av passagerarna kan inte tänka sig att betala ett högre biljettpris för att få fler bränslecellsbussar i stadstrafiken. Viktigast för resenärerna är punktlighet (93 procent), turtäthet (92 procent) och säkerhet (91 procent).

Majoriteten av resenärerna (77 procent) kände till att det pågår ett projekt med bränslecellsbussar i Stockholm. De flesta hade fått reda på det via dagspress och radio/TV. Andra hade snappat upp informationen på busshållplatser och i själva bussen.

Någon hade svarat: "Känner på lukten". Och det är klart; bussarnas avgaser består av vattenånga - luktar det inget kan man sluta sig till att det är en bränslecellsbuss...

Hela undersökningen finns tillgänglig på www.branslecellsbuss.se

De tre nya bränslecellsbussarna har hittills rullat 3 100 mil och fungerar
mycket bra, de trafikeras av SL i samarbete med Busslink på linje 66 mellan Sofia och Reimersholme på Södermalm i Stockholm måndag till lördag mellan kl. 11 och 19.

Bussarna drivs med vätgas som produceras av Fortum vid en anläggning på
bussdepån Söderhallarna på östra Södermalm. Vätgasen framställs genom
elektrolys av vatten. Ur avgasröret på bussarna kommer endast vattenånga!

Bränslecellsbussarna ingår i EU-projektet CUTE (Clean Urban Transport for
Europe) där Stockholm deltar tillsammans med åtta andra europeiska städer. Extern finansiering till projektet erhålls från EU, Opcon, Energimyndigheten och Vinnova.

Projektets svenska websida: www.branslecellsbuss.se
Projektets europeiska websida: www.fuel-cell-bus-club.com

För mer information, kontakta följande personer:
Huvudfinansiär: Jonas Strömberg, Storstockholms Lokaltrafik, 08-686 14 50, 070-786 1450
Projektledning: Eva Sunnerstedt, Miljöförvaltningen, 08-508 28 913
Tankstation för vätgas: Eva-Katrin Lindman, Fortum, 08-671 83 33
Bussdrift, förarutbildning: Per Wikström, Busslink, 08-519 020 60
Utvärdering: Per Alvfors, KTH, 08-790 65 26
Service av bussar: Klas Andersson, EvoBus, 08-474 52 40

Kontaktperson: Maria Adolfson Presschef, SL