Banverket

Resenärernas inflytande i kollektivtrafiken stärks

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 11:35 CEST

Banverket och Vägverket kommer att stärka resenärernas inflytande i kollektivtrafiken i Sverige.
Under två år skjuter myndigheterna till totalt 800 000 kronor till föreningen Resenärsforum.


Banverket och Vägverket har ett gemensamt ansvar för att driva på utvecklingen av kollektivtrafiken i Sverige. En del i det arbetet är att försöka ge resenärerna ett större inflytande i utformningen av kollektivtrafiken.
Resenärsforum är en ideell förening som vill ge en röst åt resenärerna i kollektivtrafiken och ordföranden Kjell Sevefjord är mycket nöjd med avtalet.

- Den här överenskommelsen är jättespännande, den ger oss möjlighet att kunna agera mer kraftfullt för att föra resenärernas talan, säger han.

Banverket och Vägverket har träffat en överenskommelse med Resenärsforum som innebär att verken stöttar verksamheten under en tvåårig försöksperiod. Försöket kommer att utvärderas bland annat tillsammans med Konsumentverket och Rikstrafiken.
Det ligger även i myndigheternas intresse att ha en stark samtalspartner bland resenärerna.

- Det är viktigt att stärka resenärernas rättigheter och inflytande i kollektivtrafiken och vi vill få en tydligare och bättre dialog med resenärerna för att vi ska kunna förbättra våra verksamheter i rätt riktning, säger Banverkets generaldirektör Per-Olof Granbom.

Även Vägverket ser fram emot en fördjupad dialog med Resenärsforum och dem som nyttjar kollektivtrafiken.

- Regeringen har nyligen presenterat den transportpolitiska propositionen "Moderna transporter". Detta initiativ från Banverkets och Vägverkets sida ligger i linje med vad regeringen föreslår - att vara lyhörd för vad olika grupper i samhället anser om transportsystemet och vilka behov de har, säger Ingemar Skogö, Vägverkets generaldirektör