Resenärsforum

Resenärsforum kommenterar första delen av utredningen om järnvägens organisation. Konkurrensen får inte gå ut över samhällets dagliga resor

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 13:46 CET

 

Andra länder ser med stort intresse på Sverige som är ett av de mest
långtgående försöken med avregleringen av tågtrafik. Väldigt många olika
tågbolag ska få konkurrera i det som tidigare var ett sammanhållet
tågtrafiksystem.

Det är väl dokumenterat hur vi vill att trafiken ska vara. Den ska vara
snabb och pålitligt. Det ska vara enkelt att resa och de olika bytena ska
fungera smidigt säger Karin Svensson Smith, ordförande i Resenärsforum.

Vi är kritiska till att tidtabellen för dagliga tågpendlare försämras
med upp till 26 minuter för en enkel resa när flera bolag ska få konkurrera med
SJ på sträckan Stockholm-Göteborg. Vi är också kritiska till att tidtabellen
försämras i andra delar av landet och att tågtrafiken t o m  hotade att upphöra som var fallet i Gnesta.

Från Resenärsforum uppskattar vi strävandena att öka utbudet av den
långväga tågtrafiken. Men för att det inte ska drabba de kollektivtrafikanterna
som reser regionalt måste järnvägssystemet först byggas ut säger Reseärsforums
ordförande Karin Svensson Smith.


Resenärsforum är kollektivtrafikresenärernas riksorganisation. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.