Resenärsforum

Resenärsforums frågor till Trafikutskottet

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:32 CET

Under den offentliga utfrågningen av den senaste tidens stora tågförseningar, som hålls på torsdag, får endast riksdagsledamöter ställa frågor. Resenärsforum, som är kollektivresenärernas riksorganisation, har därför ställt följande frågor genom media och per brev.

Varför informeras inte resenärer på försenade tåg om gällande rätt till ersättning?

Varför är informationen på landets stationer om förseningar och restidsgaranti ytterst bristfällig?

I Danmark finns en metod som ger resenärer med månadskort kompensation vid förseningar. Kan man räkna med att en motsvarande regel införs hos oss?

Enligt gällande EU-förordning ska resenärer som är försenade mer än 60 minuter på grund av bruten förbindelse erbjudas kaffe, smörgås och måltid. Varför fungerar inte detta?

Vilka förberedelser inför vintern har tågbolagen vidtagit mot bakgrund av att det nu råder en akut fordonsbrist?

En resenär som åker med flera bolag får i dag inte ersättning för hela sträckan från ett och samma bolag enligt gällande EU-förordning.

Det händer ofta att stationer stängs innan försenade tåg ankommer och avgår. När kommer ett riktigt och tydligt beslut om vem som ska sköta servicen på våra järnvägsstationer.

En länk till vår brev finns på www.resenarsforum.se.

Resenärsforum
Kurt Hultgren
Generalsekreterare
0717884477

Om Resenärsforum
Resenärsforum är en organisation som arbetar för bättre kollektivtrafik sett ur kundens/resenärens synvinkel. Vi är medlemmar i Sveriges Konsumenter och den internationella resenärsorganisationen EPF, (European Passengers' Federation).
Vi är remissorgan för statliga utredningar inom kollektivtrafiken och vi är representerade i ett antal större projekt avseende framtida kollektivtrafik.
Enskilda resenärer såväl som företag och kommuner är välkomna att stödja vår verksamhet genom ett medlemsskap.