Västtrafik

Resenärsönskemål leder till förändrad stadstrafik

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 17:30 CET

Den 21 februari sker ytterligare förändringar i den nya stadstrafiken i Falköping. Det blir snabbare och enklare körvägar. Efter önskemål från resenärer tillkommer också en hållplats medan en annan tas bort.

- Trafiken har varit igång ett tag och vi har snabbt sett behovet av att göra några justeringar utifrån våra resenärers önskemål, säger Camilla Holtet, affärsområdeschef i Skaraborg.

De förändringar som genomförs innebär snabbare och enklare körvägar kring Resecentrum och enklare körvägar mellan Danska vägen och Järnvägsgatan. Den tidigare hållplatsen vid Mössebergsgatan (Postterminalen) återupptas medan hållplatsen Nils Ericsonsgatan tas bort för stadstrafiken. Resandet från den hållplatsen har varit lågt och de boende i närheten har inte särskilt långt till andra hållplatser. De nya körvägarna är totalt sett lite kortare och framför allt snabbare vilket gör att bussarna bättre kommer att kunna hålla tidtabellen

- Någon kanske frågar sig varför vi inte gjorde detta från början. Ibland ser man helt enkelt inte alla konsekvenser förrän man verkligen börjar köra, men vi är inte sämre än att vi kan ändra oss, säger Camilla Holtet.

Fakta:
Den 12 december startade ett helt nytt upplägg av stadstrafiken i Falköping. Detta är ett viktigt steg mot Västtrafiks mål om att öka resandet i kollektivtrafiken i Skaraborg med 50 procent till år 2025.

På Västtrafiks hemsida, www.vasttrafik.se, finns mer information om förändringarna.

För mer information:
kontakta Camilla Holtet, affärsområdeschef Skaraborg, 0705-21 82 13 eller Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Falköpings Resecentrum 110221.

Förändrad körväg linje 1 Falköping.pdf

Förändrad körväg linje 2 Falköping.pdf

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 250 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs fler än 750 000 resor med våra 2 600 fordon, vilket motsvarar 38 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 250 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs fler än 750 000 resor med våra 2 600 fordon, vilket motsvarar 38 000 mil.