Näringsdepartementet

Reserverade parkeringsplatser för elbilar

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:44 CETRegeringen har i dag beslutat att uppdra åt Transportstyrelsen att lämna förslag på nödvändiga författningsändringar som gör det möjligt för behöriga myndigheter att reservera särskilda parkeringsplatser för elbilar och laddhybridbilar.

- Med fler elbilar på våra vägar kan vi kraftigt minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Det gör att elbilar tydligt kommer att vara en del av lösningen för att nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Nollutsläpp av avgaser vid eldrift och låga bullernivåer gör dessutom elfordon till ett intressant alternativ för att uppnå goda livsmiljöer i städer, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

För att de laddplatser som nu börjar anläggas ska komma rätt målgrupp tillgodo bör det vara möjligt för behöriga myndigheter att reservera laddplatserna för elbilar och laddhybridbilar. I dagens trafiklagstiftning finns inte denna möjlighet. Transportstyrelsen ges därför i uppdrag att utreda hur detta kan åstadkommas samt lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2010 efter samråd med Statens energimyndighet, Vägverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.


Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77

Stefan Andersson
Kansliråd
08-405 34 30
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Transportstyrelsens webbplats (http://www.transportstyrelsen.se)