Reservofficerarna

Reservofficerare kritiska till att lämnas utanför framtidens försvar

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 12:06 CET

En utredning inom Försvarsmakten har nu föreslagit framtidens yrkes- och befattningsutbildningar för försvaret. Den har arbetat i nio månader utan att involvera Reservofficerarna eller ens deras fackliga företrädare.

– Det är anmärkningsvärt att en utredning styrd av försvarsmaktsledningen kan pågå i nio månader utan att vi involveras, och det är direkt fel att som utredarna gör påstå[1] att det finns stor acceptans för förslaget bland utbildare och officersförbund, vi står inte bakom det, även om vi välkomnar en del klargöranden som görs, säger Reservofficersförbundets ordförande Jörn Holmgren i en kommentar.

 Reservofficersförbundet konstaterar samtidigt att förslaget i praktiken avskaffar dagens unika tjänstgöringssystem där civilt arbete varvas med militärt, och ersätter det med ett system där reservofficersbefattningar bemannas med pensionerade yrkesofficerare.

 Att reservofficerare i dagens roll behövs konstaterar de reservofficerare som dagligen tjänstgör i just sådana befattningar, där de är kompetens- eller resursförstärkning. Det är därför förbundets åsikt att systemet tvärtom behöver förstärkas.

 – Till exempel påstår utredningen att det 2012 ska finnas 8.500 reservofficerare[2], men det gör det bara på pappret. I praktiken är majoriteten/80% över 40 år gamla, och uppskattningsvis sex tusen av dem har varken aktuell befattning, aktuell erfarenhet eller ens aktuell uniform, detta som en följd av att försvaret under en lång rad av år inte grundutbildat unga reservare, säger Fredrik Lindvall, utredare av personalförsörjning vid Reservofficersförbundet.

 Därför arbetar en arbetsgrupp inom Reservofficersförbundet nu med att ta fram underlag för det faktiska utbildningsbehovet årligen fram till 2014, en utredning som förbundet hoppas ska hjälpa Försvarsmakten att fatta ett välinformerat beslut.

 – Reservofficersförbundet kommer i mitten av januari att presentera en egen modell med konkreta förslag på hur reservare bör utbildas, och hur många säger Fredrik Lindvall.

 Ytterligare information:  

Jörn Holmgren, ordförande Sveriges Reservofficersförbund, 073-208 77 00,

jörn.holmgren@reservofficersforbundet.se

 

Bakgrund

Reservofficerare är fast anställda och har en officersexamen men huvudsakligen civila arbeten som varvas med tjänstgöring i militära befattningar, vanligen några veckor om året förutom under längre utlandsmissioner. Drygt 1.000 reservofficerare tjänstgör varje år inom försvaret och är mycket användbara i utlandsstyrkan där de tillför unik civilmilitär kompetens samtidigt som de mellan inkallelseperioderna har civila jobb och då inte kostar försvaret någon lön. Reservofficersförbundet företräder 3500 reservare i Armén, Marinen och Flygvapnet.

 

[1] Ag K3 Slutrapport om framtida behov av YBK och kurser, 2009-11-30, MHS Halmstad, J3/5, sidan 1

[2] Ag K3 Slutrapport om framtida behov av YBK och kurser, 2009-11-30, MHS Halmstad, J3/5, sidan 14.